Skip to content Skip to navigation

Wandelexcursie Onnerpolder

  • Gepubliceerd op 26 april 2018

Samen met Waterbedrijf Groningen verzorgt Het Groninger Landschap op zaterdag 28 april een wandelexcursie door het prachtige en unieke natuurgebied achter het pompstation: de Onner- en Oostpolder.

Dit gebied herbergt naast unieke natuur –het is een Natura 2000 gebied– ook de functie van waterwinning én fungeert sinds 2008 ook als waterbergingsgebied. In geval van extreme wateroverlast kan het gebied onder water worden gezet. Zodoende heeft Waterbedrijf Groningen zowel haar winputten als het pompstation de afgelopen jaren ingrijpend vernieuwd. Zodat de drinkwaterproductie ongestoord kan blijven functioneren, ook al wordt het bergingsgebied onder water gezet.

Zorg voor water en natuur

Waterbedrijf Groningen en Het Groninger Landschap dragen reeds sinds jaren samen de zorg voor water en natuur. Samen organiseren ze deze wandelexcursie; een unieke kans om het gebied vanaf het pompstation te verkennen onder begeleiding van natuurgidsen.

Weidevogels herkennen

Eerst zal onder het genot van een kop koffie een inleiding worden gegeven door Waterbedrijf Groningen over alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd in en rondom het gebied. Daarna nemen de gidsen van Het Groninger Landschap de wandelaars mee het veld in, op zoek naar de vele weidevogels in de Onner- en Oostpolder, zoals kievit, grutto, wulp en tureluur. Verder is de kans groot dat we verschillende eenden-soorten zullen zien zoals bijv. de slobeend, krakeend enz. en dat we roofvogels zien als buizerd, kiekendief, mogelijk zelfs een visarend en/of een zeearend.

Zaterdag 28 april

De wandelexcursie is zaterdag 28 april, 09.00 – 11.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De wandeling is circa 4 kilometer lang.

Start vanaf Pompstation Onnen: tussen Onnen en Noordlaren rijdt u de Waterleidingweg op richting het pompstation, hier kunt zich melden bij de slagboom van Waterbedrijf Groningen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.