Skip to content Skip to navigation

Waterbedrijf Groningen, North Water en A.Hak bekrachtigen samenwerking

  • Gepubliceerd op 12 juni 2020

A.Hak heeft de gunning (opdracht) ontvangen van Waterbedrijf Groningen en  North Water voor de aanleg van tracédelen “Lot 3 & 5”. Daarmee is A.Hak hoofdaannemer/uitvoerder van nagenoeg het hele tracé Garmerwolde-Eemshaven.

Het contract voor deze laatste twee loten werd symbolisch op de nieuwe leidingen ondertekend op donderdag 11 juni te Spijk, met een klein gezelschap met in acht neming van de Corona maatregelen. Met de groeiende industrie in Noordoost Groningen is er een toenemende vraag naar zoet water. Dit maakt de aanleg van de nieuwe industrie- en drinkwaterleidingen een belangrijke schakel in het toekomst bestendig maken van de provincie Groningen.

Watervoorziening Noordoost-Groningen

Waterbedrijf Groningen wil samen met samen met North Water – gezamenlijke industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater – de watervoorziening in Noordoost- Groningen verstevigen. Door meer in te zetten op oppervlaktewater als bron voor industriewater blijven de drinkwaterbronnen behouden voor drinkwater in de toekomst. Hiervoor realiseert North Water momenteel op het RWZI-terrein in Garmerwolde een nieuwe industriewaterzuivering voor levering van industriewater aan Noordoost-Groningen. Daarnaast wordt er een heel nieuw tracé aangelegd voor industriewater, vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven. In de uitvoering van het project wordt heel bewust gelijktijdig ook een drinkwatertransportleiding meegenomen; daarmee zorgt het Waterbedrijf Groningen voor een robuuste infrastructuur van de drinkwatervoorziening in Noordoost-Groningen.

Scope van het project

De scope van het project bevat de totale aanleg van een dubbele waterleiding (drinkwater en industrie) tussen Garmerwolde en het Groningse Polen (Eemshaven) over een lengte van totaal 25,5 km met diameters van 50, 60 en 70 cm. De uitdagingen zitten vooral in de totaal 8 km ondergrondse kruisingen, dit wordt gedaan door middel van boringen. De langste ondergrondse kruisingen is ruim 1250 meter lang. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving wordt over het gehele tracé over een strook van circa 45 meter gewerkt. De technische oplevering van deze opdracht is op 31 december 2020.

A.Hak: “bouwen aan stabiele werkgelegenheid in de regio en met aandacht voor de omgeving”
Voor dit project maakt A.Hak gebruik van het lokale kantoor in Veendam om alle faciliteiten in de buurt te hebben. Door op het project te werken met vooral medewerkers uit de regio bouwen we aan een stabiele werkgelegenheid in de provincie Groningen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan afstemming met de omgeving en met de opdrachtgevers het Waterbedrijf en North Water.

Waterbedrijf Groningen en North Water “met focus doorwerken aan voldoende water voor later”
“Zowel de nieuwbouw als de aanleg van het nieuwe tracé is een omvangrijke klus. De aanleg omvat ruwweg 28 kilometer industriewater- en 44 kilometer drinkwaterleiding. Door de aanleg heel bewust in verschillende delen, zogeheten Loten  aan te besteden kan er op diverse tracédelen gelijktijdig worden gewerkt, beperken we de doorlooptijd van de uitvoering en ook de duur van overlast. Zo werd Lot 1-Garmerwolde al in najaar 2019 aangelegd door A.Hak en aansluitend volgde Lot 4-Appingedam, welke inmiddels grotendeels is afgerond. En met de gunning van de overige loten 3 en 5 loten kunnen we nu over en weer de volle focus leggen op het verdere vervolg van de constructieve samenwerking en de realisatie van het totaalproject, waarmee we werken aan water voor later.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.