Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Waterbedrijf zet zich in voor minder medicijnen in drinkwater

Op donderdag 30 november zette directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen haar handtekening onder het tweede termijn van het convenant "Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland".

 Steeds meer medicijnen komen in het oppervlaktewater terecht, met negatieve gevolgen voor de natuur en waterzuivering. Partners uit het ‘Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten uit Water’ zijn op zoek gegaan naar manieren om de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater te verminderen. Bijvoorbeeld door voorlichting, productinnovaties of onderzoek. De resultaten van het project zijn op donderdag 30 november 2023 gepresenteerd in het provinciehuis in Assen.

Wat er niet in komt…

Collega Gerda vertelt: “Er zijn inmiddels 11 interventies uitgevoerd en die smaken naar meer! Van een van de interventies, ‘Zorgboerderijen, Individuele Behandeling Afvalwater (IBA), en medicijnresten’, is het waterbedrijf initiatiefnemer geweest. De doelstelling van het experiment is het in kaart brengen van de mate waarin zorgboerderijen met een IBA bijdragen aan de emissie van medicijnresten naar het milieu.”

“Intussen zijn er nieuwe water- en zorgpartners toegetreden, dus was het tijd voor een nieuw convenant,” vertelt Gerda. “Dit netwerk wil de regio positioneren als ontwikkelplek en proeftuin voor oplossingen en innovaties in de gehele keten: van bron (gezondheidspreventie) tot end-of-pipe (waterzuivering). ‘Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgezuiverd te worden.”

Paneldiscussie

Riksta nam ook deel aan de paneldiscussie samen met het ministerie I&W, de waterschappen Noorderzijlvest, Fryslân en WDOD, provincie Noord-Brabant, KNMP en NVZA. Tijdens de discussie ging het over de evaluatie van de landelijke ketenaanpak Medicijnresten uit Water, Green Deal Duurzame Zorg, duurzaamheid/CRSD en de landelijke en noordelijke samenwerking tussen de water- en zorgsector.

Nieuwe producten

Het netwerk werkt aan verschillende concrete producten. Zo is er een filter ontwikkeld voor ziekenhuisapotheken om te voorkomen dat medicijnresten het riool bereiken. Er is een sifon ontwikkeld die het water in het sifon en de lucht erboven desinfecteert. Dit heeft een positief effect op de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. En er is een onderwijsmodule ontwikkeld voor studenten farmacie om de negatieve milieueffecten als gevolg van farmaceutische vervuiling van water over te brengen, en hen te activeren om dit probleem aan te pakken. Het is een kleine greep uit de interventies die moeten bijdragen aan het verminderen van medicijnresten in het water.

Lees hier meer over het netwerk en haar partners

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.