Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Werken aan water voor later

Kurkdroog: dat was de zomer van 2018, evenals de zomer 2019. Ook nu is het alweer in het vroege voorjaar van 2020 relatief warm en droog. En dan blijkt telkens weer hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Maar ook: hoe belangrijk onze drinkwatervoorziening is én hoe kwetsbaar deze kan zijn, zeker in een tijd waarin het klimaat verandert en de vraag naar water alsmaar toeneemt.

Duurzame alternatieven

Om te kunnen garanderen dat we ook in de toekomst voldoende kwalitatief hoogwaardig (drink)water hebben, moeten we actie ondernemen. Zo blijkt ook uit deze gezamenlijke oproep van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Waterbedrijf Groningen werkt daarom samen met onze partners aan innovatieve en duurzame oplossingen. Want alleen een gezamenlijke, overkoepelende aanpak kan ons verder brengen. Door anders met water om te gaan, anders naar water te kijken en te zoeken naar alternatieve bronnen werken we samen aan een duurzame watervoorziening.

Voorbeeld uit de praktijk: project Duurzame watervoorziening Noordoost-Groningen

Waterbedrijf Groningen wil de watervoorziening in Noordoost-Groningen verstevigen. Door meer in te zetten op oppervlaktewater als bron voor industriewater blijven onze drinkwaterbronnen behouden voor drinkwater in de toekomst. Hiervoor realiseren we momenteel onder andere een nieuwe industriewaterzuivering voor industriewaterlevering aan Noordoost-Groningen. Daarnaast leggen we een heel nieuw tracé industriewater- en drinkwaterleiding aan vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven. In de uitvoering van het project nemen we heel bewust ook de aanleg van een extra drinkwatertransportleiding mee; daarmee zorgen we voor een robuuste infrastructuur van de drinkwatervoorziening in Noordoost-Groningen. Bekijk ook de video:

Duurzame watervoorziening Noordoost-Groningen

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.