Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Duurzame Watervoorziening Delfzijl

De regio Delfzijl is momenteel volop in ontwikkeling en kent, net als de Eemshaven, een stijgende watervraag. Sinds enkele maanden krijgt de Eemshaven nu industriewater op basis van oppervlaktewater. Een duurzame oplossing, zodat er geen kostbaar drinkwater voor industriële doeleinden wordt gebruikt. Dat er nu een soortgelijk wens ligt voor de regio Delfzijl is dan ook haast een logisch vervolg.

Stijgende watervraag vanuit de regio Delfzijl

De groei van industriële activiteiten en de komst van nieuwe bedrijven in onder andere bio-based chemie en waterstof-economie zorgt voor een sterke toename in de vraag naar water. Om hier geen kostbaar drinkwater voor te gebruiken biedt Waterbedrijf Groningen duurzame alternatieven aan via North Water, een gezamenlijke industriewaterdochter met Evides Industriewater.

Slim en duurzaam omgaan met water

Water is niet duur maar wel kostbaar, is het motto van Waterbedrijf Groningen. En omdat de beschikbaarheid niet altijd even vanzelfsprekend is moeten we anders met water omgaan en slimme, duurzame keuzes maken. Zoals bijvoorbeeld heel bewust oppervlaktewater als bron gebruiken voor industriewater, zodat drinkwaterbronnen behouden blijven voor drinkwater. Zodoende werkte North Water afgelopen jaren aan de realisatie van een duurzame industriewaterzuivering in Garmerwolde, waarmee ze de Eemshaven sinds dit voorjaar voorziet van industriewater met oppervlaktewater uit het Eemskanaal als bron. Het waterbedrijf legde gelijktijdig met de aanleg van de industriewaterleiding een extra drinkwaterleiding aan. Eindresultaat: een toekomstbestendige drink- en industriewatervoorziening voor het leveringsgebied Eemshaven, Noordoost-Groningen.

Nieuwe industriewaterleiding voor Delfzijl

North Water en Waterbedrijf Groningen werken nu aan een soortgelijk plan om de regio Delfzijl op duurzame wijze te kunnen voorzien van industriewater. Ze willen hiervoor onder andere een industriewaterleiding aanleggen tussen Appingedam en Delfzijl. Door deze aan te sluiten op de industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven wordt het mogelijk om industriewater vanuit de nieuwe industriewaterzuivering Garmerwolde te leveren aan de regio Delfzijl.

Verder gaat North Water op het haven- en industrieterrein Delfzijl nog een lokaal distributieleidingnet aanleggen, een industriewaterpompstation, demiwatervoorziening realiseren en de bestaande afvalwaterzuivering wordt uitgebreid. Gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe industriewaterleiding tussen Appingedam en Delfzijl legt Waterbedrijf Groningen wederom een drinkwaterleiding aan in een deel van hetzelfde tracé. Samen werken ze zo opnieuw aan een robuuste drink- en industriewaterinfrastructuur, dit keer voor het leveringsgebied Delfzijl, Oost-Groningen.a

Diverse fases om van plan tot uitvoering te komen

Dergelijke projecten als deze kennen vaak een lange doorlooptijd en diverse fases. Van idee tot een eerste schetsplan op papier. Maar ook technische en financiële haalbaarheid worden vaak eerst uitgezocht, voordat een plan concreet een fase verder kan. Dit doen wij niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met onze stakeholders, samenwerkingspartners, vergunningverleners, afnemers, landeigenaren, pachters en -gebruikers.

Meer lezen

Aan de hand van een aantal zaken en criteria (een zogeheten tracéstudie) is het voorontwerp minst bezwaarlijke tracé samen met landeigenaren, pachters en -gebruikers verder geoptimaliseerd. Bekijk hier de definitieve versie van het tracé.