Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nationaal Programma Groningen subsidie North Water belangrijke stap in Watertransitie Groningen

Het Nationaal Programma Groningen heeft een subsidie aan North Water toegekend voor de aanleg van een industriewatertransportleiding naar het industrieterrein in Delfzijl.

Het Nationaal Programma Groningen heeft een subsidie aan North Water toegekend voor de aanleg van een industriewatertransportleiding naar het industrieterrein in Delfzijl.

De aanleg van deze duurzame waterinfrastructuur verbetert het economische vestigingsklimaat in Delfzijl en is tevens een belangrijke stap in de ‘Watertransitie Groningen’ om voldoende drinkwater voor nu en later voor alle Groningers te kunnen blijven garanderen.

Watertransitie Groningen

Het drinkwatergebruik in Nederland stijgt en tegelijkertijd vindt klimaatverandering plaats. Bovendien wordt in Groningen steeds duidelijker dat de beschikbaarheid van water een belangrijke voorwaarde is voor groei en economische ontwikkeling. Maar juist die beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water staat onder druk. Aandacht voor duurzaam (drink-)watergebruik is dan ook van groot belang zodat we voldoende water voor nu en later kunnen blijven garanderen.

Daarom zet Waterbedrijf Groningen via verschillende routes vol in op ‘Watertransitie Groningen’. Een uitgebreide routekaart met als belangrijkste doel het duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening in Groningen én het actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar versterken.

Win-win situatie

De regio Delfzijl is momenteel volop in ontwikkeling. De groei van de industriële activiteiten en de komst van nieuwe bedrijven in onder andere bio-based chemie en waterstof-economie zorgt hierbij voor een toenemende vraag naar water voor de industrie. Als regionaal geworteld bedrijf willen we actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken. Daarom bieden wij grootzakelijke klanten via onze industriewaterdochter North Water in plaats van drinkwater duurzame alternatieven aan. Met de aanleg van de nieuwe duurzame waterinfrastructuur kan North Water industriewater leveren met oppervlaktewater als bron en blijven grondwaterbronnen behouden voor de drinkwatervoorziening in Groningen. Een win-win situatie!

Nationaal Programma Groningen subsidie

De toekenning van de Nationaal Programma Groningen bijdrage bevestigt het duurzame regionale karakter en is daarmee voor North Water ook het startsein om de plannen samen met de diverse partijen en partners waaronder LTO Noord, provincie, Groningen Seaports, gemeente en de industrie Delfzijl verder uit te werken en op economische haalbaarheid te beoordelen.

North Water

North Water, een joint venture van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater, is een betrouwbare en deskundige partner voor de levering van industriewater en de verwerking van afvalwater op basis van op maat gesneden installaties. Zij biedt oplossingen voor vraagstukken op gebied van waterbehandeling en afvalwaterzuivering voor bedrijven in onder andere de (petro-) chemische industrie, de metaalindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de agrobusiness en de energiesector. Het marktgebied van North Water is Noord-Nederland.

Kijk voor meer informatie op www.northwater.nl

Foto: Industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven