Skip to content Skip to navigation

Tarieven 2021 door aandeelhouders vastgesteld

  • Gepubliceerd op 27 november 2020

Donderdag 26 november heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) de drinkwatertarieven voor 2021 vastgesteld.

Bij een verbruik van 100 m³ per jaar, betalen klanten € 1,68 per 1.000 liter. Dit is inclusief vastrecht en alle belastingen. Dit was in 2020 € 1,62 per 1.000 liter. De tariefstijging is nodig om te kunnen blijven investeren in de drinkwatervoorziening voor de toekomst.

Investeren in de toekomst

De vanzelfsprekendheid waarmee we in Nederland de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de waterbedrijven voor staan. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. Ook in Groningen. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt hoe urgent die investeringen zijn.

Tarieven 2021

Voor klanten met een watermeter wordt het vastrecht € 52,15 per jaar (dit was € 50,05). De prijs per duizend liter (1 m³) drinkwater wordt € 0,667 (dit was € 0,64). Klanten zonder watermeter gaan per verbruiksadres € 114,84 betalen (exclusief belasting).

Bekijk hier het rekenvoorbeeld (inclusief belastingen) bij een verbruik van 100 m³.

Hoe wordt ons tarief bepaald?

Het tarief voor drinkwater wordt bepaald door de kosten die Waterbedrijf Groningen moet maken voor de winning, zuivering en distributie van drinkwater en ondersteunende diensten: wij pompen het water op, zorgen ervoor dat het van uitstekende kwaliteit is, transporteren het naar de klant en zorgen voor de jaarafrekening en facturatie. Daarbij houden we de tarieven voor het water zo laag en stabiel mogelijk. Dat zijn we ook wettelijk verplicht.

Onze aandeelhouders stellen elk jaar (eind november) de drinkwatertarieven vast. De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de ACM (Autoriteit Consument en Markt‎ ) houdt daarnaast toezicht op de tarieven van alle waterbedrijven.

Grootverbruik

Grootverbruikers betalen in 2021 € 0,667 per 1000 liter. De hoogte van het vastrecht is afhankelijk van de omvang van de aansluiting. Bekijk hier de tarieven voor grootverbruik.

Watertransitie Groningen: Water voor nu en later

Waterbedrijf Groningen zet via verschillende routes vol in op ‘Watertransitie Groningen’. Een uitgebreide routekaart met als belangrijkste doel het duurzaam veilig stellen van de drinkwatervoorziening in Groningen én het actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar versterken.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.