Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Wat we doen

Schoon en betrouwbaar drinkwater is sinds 1879 de basis van onze activiteiten. Maar wist je dat we nog veel meer doen?

Drinkwater voor Groningen

Onze kerntaak is het leveren van schoon en betrouwbaar drinkwater. In Groningen vormen zowel grond- als oppervlaktewater de basis voor de bereiding van drinkwater. Grondwater is afkomstig van het Drents Plateau. In waterwingebieden pompen we het op. De Drentsche Aa is de bron van het oppervlaktewater.

Wist je dat er 5115 km waterleiding ligt in stad en ommeland? Via vijf productielocaties leveren we aan ruim 575.000 klein- en grootverbruikers 46 miljard liter drinkwater. De productielocaties zijn te vinden in de plaatsen De Punt, Onnen, Nietap, de Groeve en Sellingen.

Industriewater

Voor grote afnemers in de industrie levert Waterbedrijf Groningen naast drinkwater ook ‘water op maat’. Industriewater en demiwater leveren we onder de vlag van North Water. North Water biedt daarnaast diverse oplossingen voor vraagstukken op het gebied van waterbehandeling en afvalwaterzuivering voor bedrijven en industriële complexen zoals:

  • Duurzame proceswaterfabriek Avebe
  • Waterzuiveringsinstallatie voor Kisuma
  • Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZAWZI) voor Groningen Seaports
  • Zuurstofloos proceswater voor AkzoNobel Salt
  • Proceswaterlevering aan Nedmag
  • Duurzaam industriewater voor bedrijven Eemshaven
  • Demiwaterfabriek voor Nuon

North Water verzorgt het ontwerp, de bouw en het beheer van de installaties en desgewenst ook de financiering (het zogenoemde DBFO-concept). North Water is een joint venture van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater.

Water en energie

De overgang van een fossiele naar een duurzame energievoorziening staat hoog op de maatschappelijke agenda. Waterbedrijf Groningen wil een bijdrage leveren aan de realisering van de regionale ambities op dit gebied. Met Waterbedrijf Groningen Duurzaam richten wij ons op energievraagstukken, waarin water een rol speelt:

  • Zo leveren we vanaf 2014 restwarmte afkomstig uit de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Bedum aan sporthal en zwembad De Beemden.
  • In Hoogezand-Sappemeer krijgen sportcentrum De Kalkwijck en cultureel centrum Huis voor Cultuur sinds 2016 duurzame warmte vanuit een warmtenet, dat een biomassaketel als duurzame warmtebron heeft.
  • In 2017 hebben we met de gemeente Loppersum en nog veertien andere partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend om invulling te geven aan onderzoek naar het energietransitieplan Loppersum.

Waterbedrijf Groningen Duurzaam voegt zo haar kennis en kunde toe aan de energietransitie bij gemeenten in de provincie Groningen.

Warmtestad

WarmteStad werd in 2014 opgericht door de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Dit duurzame nutsbedrijf richt zich op de inzet van water als warmtedrager bij de levering van betrouwbare, betaalbare en duurzame warmte en koude oplossingen. Hiermee levert WarmteStad een bijdrage aan een duurzame toekomst van de stad Groningen.

Water en technologie

WLN is het centrum voor waterkwaliteit en watertechnologie in Noord-Nederland. Via WLN biedt Waterbedrijf Groningen technologisch onderzoek en advies aan commerciële partijen. Daarnaast controleert WLN de kwaliteit van ons drink- en industriewater.

De basistaak van WLN is de controle van water in vele verschijningsvormen, kwaliteiten en toepassingen: van drink- tot afvalwater. En daarna het adviseren van de moederbedrijven en externe klanten op basis van de resultaten.

Om deze rol effectief te kunnen vervullen staat innovatie voor chemische en biologische analyses hoog in het vaandel. Voorbeeld hiervan zijn de snelle E-coli en legionellametingen op basis van genetisch moleculaire technieken en de aangepaste meetmethoden voor de kwaliteitscontrole van hoogwaardig (gedemineraliseerd) industriewater.

Samenwerking waterketen

Sinds 2012 vormen 27 Groninger en Drentse gemeenten, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen het samenwerkingsverband Waterketen Groningen/Noord-Drenthe. De waterketen is een initiatief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG), als noordelijk initiatief dat voortkomt uit het landelijke Bestuursakkoord Water. Het doel van het samenwerkingsverband is in de eerste plaats lagere kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering, en daarnaast het uitwisselen van kennis en ervaring in de waterketen. Dat moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van de waterorganisaties, hun producten en diensten en vermindering van de kwetsbaarheid van de deelnemende organisaties.