Skip to content Skip to navigation

Educatie en voorlichting

Waterbedrijf Groningen weet alles over drinkwater. We vinden het belangrijk die kennis over te dragen aan de jeugd. Dit doen we onder andere met het educatieprogramma ‘Ons water in jouw klas’.

Ons water in jouw klas

Het lesprogramma ‘Ons water in jouw klas’ wil leerlingen van basisscholen in de provincies Groningen en Drenthe bewust maken van de waarde van water. Want is schoon, veilig en voldoende water wel zo vanzelfsprekend? Ons water in jouw klas stimuleert leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs om met dit thema aan de slag te gaan en water in haar volle breedte te beleven en ervaren.

Waterbewust

Door het doen van waterproefjes en het ontdekken van wat zij zelf kunnen doen om bewust met water om te gaan, leren en ervaren leerlingen dat ons leven en onze leefomgeving op allerlei manieren met water verbonden is. Wat komt er allemaal bij kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden? Wat kunnen en moeten we doen om de waterkwaliteit goed te houden? Hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst voldoende zoet water is om drinkwater van te kunnen maken. En, hoe kunnen zij hier zelf een bijdrage aan leveren?
Het lesprogramma omvat de hele waterketen en maakt daarmee de onderlinge verbanden goed zichtbaar. Zo wordt in de lessen gewerkt aan oplossingen om het oppervlaktewater en het grondwater te beschermen. Want dit zijn weer de bronnen van ons drinkwater.

Unieke en brede aanpak

Alle klassen van vrijwel alle basisscholen in een gemeente werken in dezelfde periode met het programma. Het programma biedt mogelijkheden voor aansluiting bij andere activiteiten, zoals excursies, gastlessen en rondleidingen door een waterbedrijf, waterschap of gemeente. Vooraf krijgen leerkrachten een teamtraining om kennis te maken met het project en de materialen. Ouders en familieleden worden, daar waar mogelijk, betrokken bij het project.

Samenwerking in de waterketen

Ons water in jouw klas is tot stand gekomen door een goede krachtenbundeling van Zonder Is Gezonder, Waterketen Groningen en Noord-Drenthe en educatiepartner IVN. Het lesprogramma is in september 2015 voor het eerst aangeboden aan de basisscholen in de gemeente Assen. In het Groningse Westerkwartier gingen in 2016 20 scholen met 3000 leerlingen en 140 leerkrachten aan de slag. Inmiddels hebben meer dan 10 Drentse en Groningse gemeenten het lesprogramma omarmd.

Meer informatie

‘Ons water in jouw klas’ is een project van het waterketeninitiatief Samenwerken aan ons water in Groningen en Drenthe

Gastlessen op school

Naast het educatieprogramma ‘Ons water in jouw klas’ bieden wij ook gastlessen over drinkwater aan. Bent u een leerkracht op een basisschool en wilt u uw leerlingen laten zien wat er allemaal gebeurt voordat water uit de kraan stroomt? Voor kinderen van groep 7 en 8 ontwikkelde Waterbedrijf Groningen een les over drinkwater.
In de les worden de zintuigen waar mogelijk geprikkeld. Tijdens de les doen we, afhankelijk van de omvang van de groep, een aantal proefjes met water.

Een aantal medewerkers van Waterbedrijf Groningen heeft de les ontwikkeld en geeft deze ook, naast hun dagelijkse werkzaamheden. We kunnen dan ook maar een beperkt aantal verzoeken tot het geven van een les inwilligen.

Een verzoek voor zo’n gastles op school kunt u indienen via ons contactformulier. Zorg dat er in de e-mail duidelijk staat omschreven wanneer de les zou moeten plaatsvinden, wat de omvang van de klas is en wat het adres en telefoonnummer van de school is.

'Zo maak je drinkwater'

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.