Skip to content Skip to navigation

Lekt mijn watermeter?

  • Gepubliceerd op 11 december 2019

U wilt uw meterstand bekijken en ziet dat de watermeter nat is. Is hij dan lek? Meestal niet.
Omdat er in deze koude maanden best veel verschil in temperatuur is tussen de warme binnenruimte en het koude drinkwater ontstaat condens. Zie ook het filmpje en de FAQ onder dit bericht.

Hoe kunt u condens voorkomen?
Vermijd tocht door kieren en naden te dichten. Probeer de ruimte waar de watermeter zich bevindt te isoleren met cv-isolatie materiaal of noppenfolie. Wikkel de leiding hiermee in.

Twijfelt u of het condens of lekkage is?
Om te beoordelen of het lekkage betreft kunt u de leiding droogmaken met een oude handdoek. Komen er na verloop van tijd langzaam weer druppels op de meter/leiding? Dan betreft het condens. In geval van lekkage begint het direct weer op één plek te druppen, vaak bij de koppelingen. Indien dit het geval is kunt u telefonisch contact met ons opnemen tijdens kantoortijd.

Het kan voorkomen dat de waterleiding naar de watermeter toe vochtig of nat is. Dit komt met name voor in de koudere maanden. Dit is meestal condensvorming en geen lekkage. Zie ook dit filmpje

De condens wordt veroorzaakt door het temperatuurverschil tussen het koude drinkwater in de leiding en de warmere omgevingstemperatuur.
Tips om condens te voorkomen:

  • vermijd tocht door kieren en naden te dichten
  •  Probeer de ruimte waar de watermeter zich bevindt te isoleren met cv-isolatie materiaal of noppenfolie. Wikkel de leiding hiermee in.

Jaarlijks ontvangt u in december het verzoek uw meterstand door te geven. Bekijk hieronder het instructiefilmpje hoe dit in zijn werk gaat:

filmpje meterstanden opnemen

Het bovenste gedeelte van de watermeter kunt u 180 graden naar links of rechts draaien om de stand goed te kunnen aflezen.
Kunt u desondanks de stand niet aflezen? Neem dan voor advies contact op met onze klantenservice (tijdens kantooruren 050-368 86 88).

Verkeerde meterstand bij aanmelding
U kunt contact opnemen via ons contactformulier of bellen met de klantenservice (050 368 86 88). Daar kunt u ook een foto toevoegen van de meterstand per de datum van sleuteloverdracht. Heeft u geen foto van de meterstand per die datum, stuur dan een foto toe van de huidige meterstand. Voeg daarnaast de volgende informatie toe:

  • Datum van sleuteloverdracht
  • Meterstand per de datum van sleuteloverdracht
  • Het aantal personen woonachtig op het adres

Wij zullen deze gegevens zo spoedig mogelijk verwerken.

Verkeerde meterstand bij afmelding
U kunt contact opnemen via ons contactformulier of bellen met de klantenservice (050 368 86 88). Daar kunt u eventueel ook een foto toevoegen van de meterstand per de datum van sleuteloverdracht.

  • Datum van sleuteloverdracht
  • Meterstand per de datum van sleuteloverdracht
  • Het aantal personen woonachtig op het adres

Wanneer er al een eindafrekening is opgemaakt, zullen wij een correctie van de eindafrekening maken met de juiste meterstand.

Verkeerde meterstand bij jaarafrekening
Wij maken op dit moment geen correctie meer van de jaarafrekening. Wij zullen een tussenafrekening opmaken wanneer de huidige meterstand erg afwijkt van de gebruikte meterstand. U kunt contact opnemen via het contactformulier. Daar kunt u een foto toevoegen van de huidige meterstand. Wij maken dan een tussenafrekening op met deze meterstand.

Wanneer wij geen meterstand hebben ontvangen voor de jaarafrekening, zijn wij genoodzaakt de meterstand te schatten. Wijkt de huidige meterstand erg af van deze geschatte meterstand, dan maken wij een tussenafrekening op. U kunt contact opnemen via het contactformulier. Daar kunt u een foto toevoegen van de huidige meterstand. Voeg daarnaast de volgende informatie toe:

  • Aantal personen woonachtig op het adres

Zo kunnen wij beoordelen of de huidige meterstand in de lijn der verwachting ligt en of er wel of geen tussenafrekening opgemaakt moet worden.

Nee, er zijn op dit moment geen slimme meters beschikbaar bij Waterbedrijf Groningen.

Doordat de watermeter zich vaak op een plaats bevindt die slecht geïsoleerd is, kan het voorkomen dat er druppelvorming ontstaat op de watermeter en/of de waterleiding. Zie ook dit filmpje

Om te beoordelen of het lekkage betreft kunt u de leiding droogmaken met een oude handdoek. Komen er na verloop van tijd langzaam weer druppels op de meter/leiding? Dan betreft het condens. In geval van lekkage begint het direct weer op één plek te druppen, vaak bij de koppelingen. Indien dit het geval is kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 050-368 8688.

De watermeter zit meestal daar waar de waterleiding het huis binnenkomt. U vindt hem in de meterput bij de voor- of achterdeur, in de meterkast of in de kelder. In flatgebouwen is de meter soms te vinden in één ruimte met meerdere meters.

De watermeter wordt geplaatst om uw waterverbruik te registeren. Zodat u niet meer betaalt dan dat u daadwerkelijk verbruikt. Op basis van de meterstand wordt uw waterverbruik berekend en ontvangt u de nota.

In december ontvangt u per e-mail of per post van ons een meterstandkaart. Hiermee verzoeken wij u de meterstand uiterlijk 31 december aan ons door te geven.

Als u twijfelt aan de nauwkeurigheid van de meetwaarden, dan kunt u de watermeter laten ijken ‘op kosten van ongelijk’. Met andere woorden, u betaalt eerst zelf de kosten en als blijkt dat de meter de standen niet juist aangeeft, krijgt u de kosten terug. Er vindt dan een verrekening met de watergelden plaats. De meter gaat in zo’n situatie voor controle naar een onafhankelijke meterherstelwerkplaats.

Als er een watermeter geplaatst is, wordt er in de waterlevering onderscheid gemaakt in kleinverbruik en grootverbruik. Dit bepaalt tevens het tarief.
Kleinverbruik heeft een waterlevering met een volumestroom niet groter dan 2 kubieke meter per uur. Grootverbruik heeft echter een waterlevering met een volumestroom vanaf 3 kubieke meter per uur.
Meer informatie over de levering met of zonder meetinrichting (watermeter) en over de tarieven vindt u in de Tarievenregeling. Deze vindt u hier.

De eerste jaarrekeningen worden eind december verstuurd, of binnen 14 dagen na het doorgeven van de meterstand.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.