Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Vorst: controleer uw hoofdkraan

Om te voorkomen dat u in de winter voor verrassingen komt te staan, kunt u zo nu en dan uw hoofdkraan eens nakijken. Lekt de kraan niet? De kraan moet goed sluiten, omdat hiermee de gehele toevoer van water kan worden afgesloten. Als de leiding gesprongen of kapot gevroren is en de hoofdkraan werkt niet, blijft het water gewoon doorstromen.

Om te controleren of de kraan goed werkt draait u allereerst de hoofdkraan dicht. Draai vervolgens het aftapkraantje vlak bij de hoofdkraan open. Laat het water weg lopen. Als er na een tijdje geen water meer uit het aftapkraantje komt betekent dit dat de hoofdkraan goed sluit. Vergeet hierna niet het aftapkraantje weer dicht te draaien en de hoofdkraan te openen. Als u de hoofdkraan niet kunt vinden of sluit hij niet goed af, bel dan met met ons. We zijn tijdens kantooruren te bereiken via 050 368 86 88.

Tocht: vijand van de waterleiding

Tocht is de grootste vijand van de waterleiding. Strenge vorst en een harde wind weten kieren en gaten te vinden, en dat geeft kans op bevriezing van hoofdkraan, watermeter en waterleidingen. Dit geldt vooral voor de watermeter, waar altijd een klein beetje water inzit. Dat kan bevriezen. Daarom plaatsen de waterbedrijven de meter bij voorkeur dicht bij de aarde. De aarde straalt namelijk warmte uit. Maar die moet wel zo goed mogelijk worden vastgehouden.

Isoleer daarom de ruimte waar de watermeter en de hoofdkraan zich bevinden. Maak kieren en tochtnaden dicht. Plaats een plaat isolatiemateriaal tegen de gevelwand, want die laat veel kou door. Ventilatieopeningen van de ruimte onder de vloer mogen niet in de meterput uitmonden. Sluit ze zo nodig af. Let er op dat de ruimte wèl geventileerd moet worden als er zich een gasmeter in bevindt. Isoleer in dat geval alleen de waterleidingen en de watermeter.

Vorst: de omgeving van uw watermeter

Als de watermeter zich bij de voordeur bevindt, zorg er dan voor dat de deur goed sluit. Laat geen raampjes openstaan in de buurt van de meter. Soms zit de watermeterput buiten de woning. Let er in dat geval op dat de bovendeksel en de deksel in de put goed sluiten. Dek eventueel de deksel in de put af met isoleermateriaal.

In flatgebouwen bevinden watermeters zich nogal eens in één ruimte. Als het vriest, moet deze ruimte ook zoveel mogelijk vorstvrij gehouden worden. Let er daarom op dat de toegangsdeur goed sluit en waarschuw de eigenaar of beheerder van het gebouw als dit niet zo is. In woningen van dit soort gebouwen is altijd een afsluitkraan en aftapkraantje aanwezig, meestal in een kast of in een toiletruimte. Kunt u ze niet vinden? Raadpleeg dan de huiseigenaar of een installateur.

Elektrisch lint tegen bevriezing

Als het niet op tijd gelukt is de ruimte waarin de watermeter en de hoofdkraan zich bevinden goed te isoleren, kunt u ze beschermen met een elektrisch verwarmingslint. Hiermee omwikkelt u de meter, kraan en leiding; u steekt de stekker in het stopcontact en de vorst kan niet meer toeslaan. Informeer ernaar bij een watertechnisch installateur.

Vorst: aftappen van uw leidingen

In de meeste huizen liggen de leidingen op vorstvrije plaatsen. Er zijn een paar kranen en leidingen waar dit niet voor geldt. Bijvoorbeeld de buitenkraan, of de leidingen in de garage of in de schuur. Deze leidingen moet u in een vorstperiode afzonderlijk kunnen aftappen, zodat er geen water meer in zit dat kan bevriezen.

De leidingen in uw huis zijn meestal ingedeeld in groepen. Elke groep kan worden afgesloten door de daarbij behorende stopkraan dicht te draaien. Draai eerst de stopkraan van de leidingen in de onverwarmde ruimte dicht. Zet nu het aftapkraantje dat hoort bij deze stopkraan en eventuele andere kranen in de onverwarmde ruimte open. en laat de leidingen volledig leeglopen. Sluit tenslotte het aftapkraantje en de waterkranen. Kunt u ze niet vinden? Raadpleeg dan de huiseigenaar of een installateur.

Dooi en uw waterleiding

Als het na een periode van strenge vorst gaat dooien is het verstandig extra te letten op mogelijke waterlekken in huis. Controleer vooral onverwarmde vertrekken en vergeet de buitenkraan daarbij niet. Leidingen en kranen kunnen alsnog gaan lekken als deze zijn ontdooit. Vooral in niet bewoonde delen van huizen of huizen waarvan de bewoners met vakantie zijn, kan er onzichtbare schade zijn.

Om zeker te zijn dat u geen verborgen lekkage heeft in de drinkwaterinstallatie kunt u de watermeterstand voor het slapengaan opnemen. Herhaal dit ’s ochtends ook. Als er verbruik is zonder dat er een kraan heeft opengestaan, dan kan het zijn dat er ergens een verborgen lek is. Belt u dan met uw loodgieter of installateur.

Tips om schade zoveel mogelijk te voorkomen

  • Tip 1: Hou de watermeter in de gaten. Loopt die langzaam of snel terwijl er op dat moment nergens water wordt getapt? Dan kan er mogelijk een onzichtbaar lek zijn.
  • Tip 2: Luister heel scherp naar het geluid van ‘vallend’ water in de vorm van geruis of gedrup.
  • Tip 3: Heeft u een lekkage gevonden, sluit dan de hoofdkraan weer om verdere schade te voorkomen en bel een loodgieter of installateur.
  • Tip 4: Is er een kans dat water in elektrische apparaten is gekomen, trek dan de stekker eruit. Elektrische installaties waarin al water is gelekt mogen pas na grondige droging weer worden gebruikt en uitsluitend na controle door een elektricien.
  • Tip 5: Meld waterschade direct bij uw verzekeraar
  • Tip 6: Ziet u ergens buiten ineens water uit de grond komen? Bel dan Waterbedrijf Groningen via (050) 368 86 88.

Langdurige vakantie tijdens vorstperiode?

Als u een lange tijd van huis weggaat en u de verwarming uit wilt zetten, dan kunt u het beste de gehele drinkwaterinstallatie afsluiten en aftappen. Omdat toch nog wat water in de watermeter, de hoofdkraan en toevoerleiding achterblijft, moet de ruimte waarin ze zich bevinden wel vorstvrij blijven.

Vergeet ook de andere toestellen niet, zoals de geiser, de boiler en natuurlijk de c.v.-installatie. Tap de geiser af volgens de voorschriften van de fabrikant. Als u die niet hebt, informeer er dan naar bij de eigenaar van de woning of bij een installateur. Schakel de boiler uit en doof de geiservlam, anders kunnen die apparaten beschadigd worden. U kunt uw installateur vragen om advies als u alle installaties wilt uitschakelen.

Verzekering en vorstschade

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor alle leidingen binnenshuis inclusief de watermeter, dus ook voor eventuele schade hieraan. Niet alle inboedelverzekeringen dekken mogelijke schade. Bevriest uw waterleiding of watermeter om een of andere reden toch nog, dan is het prettig een verzekering te hebben die de schade dekt. Kijk op tijd na of dit het geval is.

Korte vakantie in vorstperiode?

Gaat u kort met vakantie? Zet de thermostaat van de verwarming dan nooit lager dan 10 graden Celsius. Laat alle radiatoren een beetje open staan. Doordat er op deze manier ‘warm’ water door de hele installatie wordt gepompt is de kans op bevroren radiatoren zeer klein.

Tap de leidingen in onverwarmde ruimten af en spoel toiletten door nadat u de watertoevoer hebt afgesloten en afgetapt. Strooi vervolgens een handvol zout in de hals van de toiletten, zodat ook dit water niet kan bevriezen. Onder normale omstandigheden is uw waterleiding nu goed beschermd.

Bevroren waterleiding. Hoe te ontdooien?

Voor bevroren leidingen in huis kunt u niet ons bellen, maar hebt u een installateur nodig. U kunt ook zelf uw leiding ontdooien. Hierbij vindt u wat tips:

Leiding ontdooien
Verwarming door föhn of verfschroeier: verwarm het bevroren gedeelte van de buis met een haarföhn.
Als u erg voorzichtig en redelijk ervaren met klussen bent kunt u ook een verfschroeier gebruiken.
Na verloop van tijd moet de bevroren waterleiding vanzelf ontdooien.

Verwarming door doeken en heet water
Als het niet lukt om de verwarming op bovenstaande manier te ontdooien kunt u het ook met warme doeken proberen.
Wikkel de leiding om met de doeken en giet er heet water over heen. Let op voor uw handen en plaat een ruime emmer onder de leiding.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.