Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

In gezamenlijkheid de goede keuzes maken voor de toekomst

Waterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke onderneming de drinkwaterbelangen in de regio duurzaam veiligstellen. Die missie is niet van vandaag of gisteren maar krijgt anno 2020 wel een steeds belangrijkere waarde, ook in de relatie met onze stakeholders. De omgeving speelt een steeds grotere rol als het gaat om de bescherming van onze (drink)waterbronnen en ondergrondse infrastructuur.

Mes snijdt aan twee kanten
Gemeenten zijn actief met het opstellen van een omgevingsvisie, de waterschappen zijn begonnen met het vormgeven van een nieuw waterbeheerprogramma, de regio bereidt een Regionale Energie Strategie (RES) voor en in Noordoost Groningen zijn gemeenten in de weer met de versterkingsoperatie n.a.v. de aardbevingen. Bij al deze zaken zijn wij als vitale leverancier van drinkwater een stakeholder in het proces. We laten ons dan ook graag uitnodigen voor startbijeenkomsten, gebiedssessies, participatierondes of stakeholdergesprekken. Wij zetten hier ook pro-actief op in, natuurlijk. Immers, het mes snijdt aan twee kanten.

Bij verschillende gemeenten en de waterschappen zitten we inmiddels aan tafel om ‘in gezamenlijkheid de goede keuzes te maken voor de toekomst’. Alle onderwerpen in deze nieuwsbrief gaan hierover. Heeft jullie organisatie ook ruimtelijke plannen die de drinkwatervoorziening mogelijk raken? Maak een afspraak met één van onze omgevingsmanagers, Gerda Brilleman g.brilleman@wbgr.nl of Mario Post m.post@wbgr.nl. We komen graag een keer langs.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.