Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Gelukkig is drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen. Drinkwater is van levensbelang en daarom zijn wij goed voorbereid op een pandemie als deze. Lees hier alles over het coronavirus en drinkwater.

Wat doet Waterbedrijf Groningen?

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM op en hebben een aantal aanvullende maatregelen genomen:

  • Onze medewerkers werken thuis, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de continuïteit van onze drinkwatervoorziening;
  • Onze klantenservice is gewoon bereikbaar, maar heeft een aangepaste bereikbaarheid: van 09:00 – 17:00. Storingen kunnen uiteraard 24/7 worden doorgegeven;
  • Werkzaamheden waarbij we bij klanten thuis moeten komen gaan in overleg en uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen
  • Werkzaamheden (aan ons leidingnet en onze productielocaties) die niet noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening, worden waar mogelijk uitgesteld en/of er wordt gekeken naar anderen en/of aanvullende oplossingen
  • In deze voor velen financieel moeilijke tijd gaan we coulant om met het treffen van betalingsregelingen met onze klanten.

Veilig werken achter de voordeur:

Om uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen nemen we de nodige maatregelen. Nu de coronamaatregelen zijn verscherpt, dragen onze medewerkers een mondkapje bij werk achter de voordeur en houden ze 1,5 meter afstand. Denk hierbij aan het vervangen van watermeters, het repareren van aansluitingen en het inspecteren van drinkwaterinstallaties. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en we volgen de richtlijnen op van het RIVM. Lees hier meer over veilig werken achter de voordeur

Drinkwater zeer goed beschermd

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater als gevolg van het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn.

Waterleidingen doorspoelen

Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Is het watersysteem langer dan een week niet gebruik geweest? Spoel door voor gebruik. Op deze manier voorkom je bacteriegroei in de waterleidingen en of legionella bij bijvoorbeeld douches.

Deel onderhoudswerkzaamheden uitgesteld

De beschikbaarheid van 24/7 veilig en schoon water uit de kraan is in deze situatie belangrijker dan ooit en motiveert ons besluit om de komende tijd geen werkzaamheden aan ons leidingnet uit te voeren waarbij klanten voor een bepaalde tijd van het water moeten worden afgesloten of de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en uitvoerenden niet gegarandeerd kunnen worden.

Watertappunten blijven open

Onze drieëndertig openbare tappunten zijn net als anders gewoon open; de kwaliteit van het drinkwater is goed. Waterbedrijf Groningen vindt het in tijden van corona een goede zaak dat her en der schoon stromend water in de openbare ruimte aanwezig is. Onze tappunten worden regelmatig gecontroleerd op waterkwaliteit en schoongemaakt.

Kwaliteitscontrole drinkwater nog steeds on-going

We werken massaal vanuit huis. Desondanks stroomt ons drinkwater nog altijd ‘gewoon’ 24/7 uit de kraan. Mede dankzij onze ICT-gestuurde drinkwaterproductie én de inzet van onze procestechnici. Maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteitscontrole?

Samen veilig doorwerken

De drinkwatersector steunt het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben vastgesteld. Het protocol biedt een handreiking voor hoe er, ook bij werkzaamheden voor de drinkwaterinfrastructuur, op een veilige manier doorgewerkt kan worden. De drinkwatersector heeft de gemeenschappelijke verklaring Samen doorbouwen aan Nederland ondertekend.

We werken zoveel mogelijk door. Helpt u ons daarbij?

Die kans is nihil. Een griepvirus wordt niet verspreid via het drinkwater. De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van de deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden.

Die kans is heel erg klein. Door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening, en de voorraad aan diesel en hulpstoffen (voor 10 dagen) zijn bedrijven in staat om ook bij een ernstige grieppandemie drinkwater te blijven produceren en distribueren.

De fysieke aanwezigheid van werknemers is niet continu noodzakelijk (sturing op afstand), waardoor met een beperkte groep kritische functionarissen kan worden volstaan.

Verder is de afhankelijkheid van hulpstoffen klein. Stagnering van de aanvoer van chemicaliën, vooral kalk(melk) zou een probleem kunnen vormen voor het ontharden van het water. Maar ook in dat geval blijft het drinkwater aangeboden worden (conform de wettelijke kwaliteitseisen) en zijn er geen consequenties voor de volksgezondheid.

Waterbedrijf Groningen volgt, net als alle drinkwaterbedrijven in Nederland, de aanwijzingen van het RIVM op en overlegt indien nodig met de GGD’s en veiligheidsregio’s.

Alle drinkwaterbedrijven hebben voor specifiek grieppandemie continuïteitsplannen opgesteld. In deze plannen staan maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen, maar ook maatregelen en de handelswijze wanneer het virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. 
In die plannen staan o.a. de geïdentificeerde kritische functies benoemd: dit zijn functies die cruciaal zijn voor de continuïteit van de drinkwatervoorziening. Bij de maatregelen gaat het bijvoorbeeld om het beperken van contactmomenten, hygiënevoorschriften, meer thuiswerken, het prioriteren van werkzaamheden en extra maatregelen richting personeel in kritische functies.

Werkzaamheden die nodig zijn om de leveringszekerheid van de drinkwatervoorziening te garanderen worden altijd uitgevoerd. Werkzaamheden achter de voordeur worden vanaf heden (juni 2020) weer hervat. Bij het hervatten en uitvoeren van onze werkzaamheden blijven we de algemeen geldende basisregels van het RIVM hanteren en de richtlijnen van Bouwend Nederland. Dit betekent dat we onder andere geen handen schudden en de 1,5 meter-regel, waar mogelijk, hanteren.

Verder handhaven we de richtlijn dat bij werkzaamheden klanten niet langer dan 2 uur zonder water mogen komen. Dit omdat RIVM nog steeds adviseert om zoveel als mogelijk thuis te werken en daarmee de overlast voor klanten zoveel mogelijk te beperken. En indien dit toch noodzakelijk is kijken we naar passende oplossingen.

Nee, handen wassen vraagt relatief zo’n kleine hoeveelheid water en vindt gedurende de hele dag plaats, en daarmee valt wat je daarmee verbruikt weg in het totale verbruik. Het is dus niet te zien in cijfers over het waterverbruik.

 

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden, kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen en hotels worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet of minder gebruikt. Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. Waterbedrijf Groningen adviseert daarom als de waterleiding langer dan een week niet gebruikt is, deze goed door te spoelen. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binnen-installatie.

  • Spoel alle tappunten minimaal één keer in de week twee minuten
  • Spoel ook de wc’s door

Wordt er op uw kantoor of in uw organisatie weinig of geen water verbruikt? Spoel dan minimaal één keer per week de leidingen door. Hiermee voorkomt u bacteriegroei en daarmee ook de kans op legionella.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.