Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Let op: onze Zelf Regelen omgeving is op dit moment buiten gebruik. Je kunt momenteel geen wijzigingen doorgeven via onze portal.

Benoeming nieuw lid Raad van Commissarissen

De aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen hebben donderdag 6 juli in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingestemd met de benoeming van de heer G.J. Euverink tot commissaris. Ook is er afscheid genomen van commissaris mevrouw I. Noordhoff.

Nieuwe commissaris

De heer Gert-Jan Euverink  is per 6 juli benoemd tot nieuwe commissaris van de Raad van Commissarissen. Hij volgt mevrouw I. Noordhoff op die, conform het ‘rooster van aftreden’, niet herkiesbaar was voor een nieuwe termijn.  

De heer Euverink  (1966) is sinds 2011 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als professor Products and Processes for Biotechnology in the Biobased economy (Engineering and Technology Institute Groningen, Faculty of Science and Engineering).  Als hoogleraar doet de heer Euverink aan de Rijksuniversiteit Groningen onder andere onderzoek naar watertechnologie en duurzaamheid in het algemeen. Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen: “De heer Euverink beschikt over zeer relevante kennis en een breed netwerk in het Noorden en de rest van Nederland om op een waardevolle manier een bijdrage te kunnen als lid van de RvC van Waterbedrijf Groningen.” 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen Waterbedrijf Groningen bestaat per 6 juli 2023 naast de heer Euverink ook uit de heer Beerda, mevrouw Haseloop, heer Gijsbertsen, mevrouw Hu-Knot en de heer Smit.  

Riksta Zwart: “Mevrouw I. Noordhoff bedanken wij voor haar jarenlange betrokkenheid en bijdragen. Haar expertise en ervaring hebben ons geholpen om de organisatie voortdurend te verbeteren en te versterken. Wij vertrouwen erop dat met deze nieuwe samenstelling te kunnen voortzetten”