Skip to content Skip to navigation

Bijzondere werkzaamheden transportleiding Haren

  • Gepubliceerd op 5 december 2018

Sinds september zijn we in Haren bezig met de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding langs de westzijde van Haren: één van de hoofdverbindingen tussen onze drinkwaterproductielocatie De Punt en de stad Groningen.

Weg uit de bebouwde omgeving

De huidige leiding werd in 1936, toen nog in open ruimte, aangelegd. Door onder andere bevolkingsgroei en uitbreiding van het woongebied ligt de leiding echter inmiddels al vele jaren midden in de bebouwde kom van Haren. Hoewel de bestaande leiding in een prima conditie verkeert neemt de kans op verstoringen, met het toenemen van de ouderdom van de leiding, logischerwijs toe. Dit terwijl de leiding voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie, juist op veelal moeilijk bereikbare plaatsen in een woonomgeving ligt. We willen zodoende de huidige leiding vervangen door een leiding die zoveel mogelijk weer buiten de bebouwde kom komt te liggen. In september is gestart met de uitvoering en het werk loopt door tot voorjaar 2019.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.