Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Boomgaard verrijkt met nieuwe historische aanplant

Onder bevlogen aanvoering van onze eigen collega-tuinman en groen- en terreinbeheerders brengen we momenteel de boomgaard nabij Huis te Glimmen terug in oude glorie door nieuwe aanplant van fruitbomen. De nieuwe bomen werden met zorg uitgezocht en dat is niet zonder reden.

Onder bevlogen aanvoering van onze eigen collega-tuinman en groen- en terreinbeheerders brengen we momenteel de boomgaard nabij Huis te Glimmen terug in oude glorie door nieuwe aanplant van fruitbomen. De nieuwe bomen werden met zorg uitgezocht en dat is niet zonder reden.

De boomgaard, ook wel bekend als De Appelhof, staat op ons terrein en valt daarmee onder ons beheer. Het is van groot historische waarde: het maakt namelijk deel uit van het rijksmonument Huis te Glimmen. De bomen waren ziek en moesten helaas worden gerooid. Mede vanwege de cultuurhistorische waarde van de boomgaard hebben we ons hard gemaakt om de bomen te vervangen door jonge aanplant. En dan niet door zomaar een paar nieuwe fruitbomen, maar passend bij de bijzondere cultuurhistorische waarde van de boomgaard en Huis te Glimmen.

Nieuwe aanplant met oog voor het geheel

De Appelhof is een rijksmonument en zodoende moet de nieuwe aanplant ook passend zijn binnen het beheer van de appelboomgaard. De boomgaard bevindt zich daarnaast in een waterwingebied én er lopen kritische drinkwaterleidingen door het perceel en zodoende moest er met diverse zaken rekening worden gehouden. Verder moet de boomgaard ook in de toekomst op duurzame wijze goed beheerd kunnen worden. Er waren diverse kaders waarbinnen de nieuwe fruitbomen werden uitgezocht en aangeplant.

Om te komen tot de juiste nieuwe aanplant hebben we advies ingewonnen van Landschapsbeheer Groningen en historische vruchtenbomenkwekerij “De Baggelhof”. Samen werden de nieuwe rassen bepaald en afgelopen week zijn er zestien nieuwe ‘hoogstam-fruitbomen geplant. Dit zijn van oorsprong oude Hollandse rassen en ze heten zo omdat ze wat hoger op de stam staan. Deze rassen zijn minder ziektegevoelig, maar ze werden vooral ook gekozen, omdat ze qua oorsprong zo goed passen bij de cultuurhistorische waarde van de boomgaard en Huis te Glimmen.

WBG 15-011-21 bomen planten glimmen boomgaard van cultuurhistorische waarde

Van Bellefleur, Groninger Kroon tot Notarisappel

Een van de nieuwe bomen is een ras dat al sinds 1760 in Nederland voorkomt, de Bellefleur. Maar ook rassen als de Groninger kroon en de Notarisappel zijn aangeplant. Ze geven weliswaar minder opbrengst aan appels, maar zijn minder ziektegevoelig en gaan zeker een 70-80 jaren mee.  In het herstelplan van de boomgaard is ook goed gekeken naar maximale mogelijkheden om de biodiversiteit in het gebied waar mogelijk extra te stimuleren. Zodoende gaan we hier ook nog een bloemrijkmengsel zaaien, zoals we ook op onze terreinen van bijvoorbeeld De Punt en Onnen hebben gedaan.

Vanuit rentmeesterschap goed willen beheren, bewaren en bewaken

We vinden het belangrijk om de boomgaard in ere te herstellen, omdat het past bij ons als bedrijf en ons karakter; een goede rentmeester zijn van onze terreinen. In het verlengde hiervan vinden we het logisch dat we oog hebben voor de cultuurhistorische waarde van de terreinen en dat we ons inzetten om die ook voor de toekomst te willen bewaren en hierover te waken. Om de boomgaard en de nieuwe aanplant qua beheer en onderhoud goed te borgen werken ook een duurzaam beheerplan uit in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen. Zodat we weten dat de boomgaard, en de cultuurhistorische waarde ervan, ook in de toekomst goed wordt onderhouden en daarmee ook goed bewaard blijft.

WBG 15-011-21 bomen planten glimmen boomgaard van cultuurhistorische waarde