Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Jaarverslag 2022

Op donderdag 6 juli hebben de aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen het Jaarverslag 2022 vastgesteld.

Op donderdag 6 juli hebben de aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen het Jaarverslag 2022 vastgesteld.

Terugkijkend op 2022 kunnen we constateren dat Waterbedrijf Groningen alweer een bijzonder jaar achter de rug heeft! Er zijn veel nieuwe stappen gezet en resultaten bereikt, allemaal om op een duurzame manier drinkwater te kunnen blijven leveren, nu en in de toekomst.

De fysiek zichtbare resultaten die we hebben behaald zijn bijvoorbeeld de renovatie van onze productielocatie Sellingen en diverse verbouwingen en aanpassingen aan andere productielocaties, de renovatie van diverse Distributie Pompstations (DPS)  tot ‘DPS van de Toekomst’, en vanuit North Water de inbedrijfstelling en opening van de Industrie Water Zuivering (IWZ) in Garmerwolde.

Intern hebben we een nieuw klanteninformatie- en facturatiesysteem geïmplementeerd en organiseerden we voor al onze werknemers het ‘Water voor Later- event’, waar we in een vol Martiniplaza onze strategische koers van de watertransitie hebben gedeeld.

Help ook mee en bespaar vijf liter

Het jaar kende ook uitdagingen omdat voldoende water niet meer vanzelfsprekend is. “Gelukkig begint dat besef steeds meer te groeien”, vertelt directeur Riksta Zwart. “Als we in onze mooie provincie 20.000 huizen willen bouwen én we daarnaast meer industrie laten vestigen én we bovendien met z’n allen steeds meer (drink)water gebruiken, is er een grens. We kunnen niet zomaar meer water uit de grond halen. Er zijn meer partijen afhankelijk van dat water, denk aan onze natuur en landbouw. We hebben te maken met klimaatverandering; we merken in de zomer al dat er minder water door onze oppervlaktewaterbron de Drentsche Aa stroomt. Kortom er zijn grenzen aan groei.”

Maar er is gelukkig ook goed nieuws: zo kunnen we als Groninger al een groot verschil maken. Als we allemaal vijf liter drinkwater per persoon per dag kunnen besparen is dat samen bijna één miljard liter per jaar!

Riksta Zwart: “Ik zou het heel mooi vinden als we dit als een uitdaging zien die we samen kunnen oppakken. Daarnaast proberen we via onze watertransitie oplossingen te zoeken, in nauwe samenwerking met andere partijen zoals provincie en waterschappen.”