Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Oostwold op weg als DPS van de toekomst

De komende maanden voeren we opnieuw een omvangrijke renovatie uit op een distributiepompstation. Na Eenrum is nu Oostwold, in de gemeente Oldambt aan de beurt. Deze drinkwaterlocatie wordt -net als Eenrum- tijdens de renovatie nagenoeg compleet vernieuwd tot een ‘DPS van de toekomst’, zodat de drinkwaterlevering via dit distributiestation ook in de toekomst weer gegarandeerd is.

 

Op weg naar ‘DPS van de toekomst’

Al decennia lang leveren we via distributiepompstation (DPS) Oostwold jaarlijks circa een half miljoen kuub drinkwater aan onze klanten in het noordoosten van de provincie Groningen. Het drinkwater is afkomstig vanaf productielocaties De Groeve en Onnen: de kelders van DPS Oostwold worden ’s nachts gevuld, en overdag wordt dit water naar de regio Noordoost-Groningen gedistribueerd.

Om ervoor te zorgen dat de drinkwaterlevering via dit distributiestation ook in de toekomst goed blijft functioneren, wordt DPS Oostwold nu nagenoeg compleet vernieuwd tot een ‘DPS van de toekomst’.

Complete renovatie

“We gaan het pand inclusief het terrein flink onder handen nemen”, vertelt Tom van Schaick, projectmanager van Waterbedrijf Groningen. “Met als insteek: slim en innovatief renoveren, met oog voor duurzaamheid en de toekomst, zodat Waterbedrijf Groningen kan blijven voorzien in een goede betrouwbare watervoorziening, tegen zo laag mogelijke kosten.”

Wat staat er te gebeuren tussen september en eind maart 2022

Samen met de aannemerscombinatie Friso Civiel, Stork en Rook gaat Waterbedrijf Groningen het pand bouwkundig renoveren. “Daarnaast worden inpandig de volledige werktuigbouwkundige-, elektrische-, en besturingsinstallaties vervangen”, zegt Van Schaick. “Hier passen we bouwkundig het station ook inpandig op aan. Een flinke operatie kortom en daarom nemen we de locatie een half jaar buiten bedrijf. En dat doen we het bewust in deze periode van het jaar: de watervraag is in de herfst- en winterperiode overdag en ’s nachts namelijk het laagst ten opzichte van de overige maanden in het jaar.”

Eigen energievoorziening via zonnepanelen
Verder volgen er ook nog onderhoudswerkzaamheden buiten op het terrein en worden er vanuit duurzaamheidsoogpunt zonnepanelen geïnstalleerd. De hiermee opgewerkte energie voorziet straks in een groot deel van de elektriciteitsbehoefte van DPS Oostwold. Met de hele renovatie is deze locatie straks weer als nieuw én klaar voor de toekomst.

Waterlevering gaat gewoon door

De klanten merken in de dagelijkse waterlevering in principe niets van de werkzaamheden. De direct-omwonenden en bewoners van de omliggende straten kunnen echter wel ongemak en hinder ondervinden van de renovatiewerkzaamheden. Van Schaik: “Denk hierbij vooral aan geluids- en/of verkeershinder door de uitvoering van de werkzaamheden en door aan- en afvoer van materiaal en materieel.” De werkzaamheden gebeuren altijd in overleg en met goedkeuring van de gemeente. Ook de eventueel noodzakelijke verkeersmaatregelen en/of omleidingen worden in afstemming met de gemeente bepaald. Van Schaick: “In geval van hinder hopen we dat er begrip is voor de situatie en het mogelijk ongemak dat we veroorzaken. Samen met de aannemer en alle projectbetrokkenen zullen wij vanuit onze zijde in ieder geval ons uiterste best doen om de overlast tot een minimum te beperken, maar het is helaas nooit helemaal te voorkomen.”

De werkzaamheden starten medio september en duren tot eind maart 2022.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.