Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Tips bij vorst en kou: voorkom bevroren hoofdkraan, watermeter en waterleidingen

Bij strenge vorst en harde wind dringt de ijskoude lucht door alle gaten en kieren. Voorkom bevriezing van hoofdkraan, watermeter en waterleidingen door de ruimte waar deze zich bevindt goed te isoleren. Om bevriezing van de buitenkraan te voorkomen, kunt u deze aftappen. Zo worden ook buiten lekkages en waterschade voorkomen.

Wanneer de temperatuur in een woning onder de 7 graden daalt, kunnen buizen of leidingen die in een zolderruimte of berging zijn gemonteerd bevriezen. Zet de thermostaat van de verwarming daarom nooit lager dan 10°C als je een langere periode niet thuis bent.

Voorkom schade aan de watermeter en waterleidingen

Om schade aan de watermeter te voorkomen: zorg dat de ruimte waar deze zich bevinden, waterdicht, geïsoleerd en tochtdicht is. Zowel de watermeter als waterleidingen kunnen ook geïsoleerd worden met bijvoorbeeld een deken of verwarmingslint. Een warmtelint zorgt ervoor dat waterleidingen, kranen of andere afvoeren niet meer kunnen bevriezen. Door de ingebouwde thermostaat herkent het lint een lage temperatuur, waardoor het warmtelint ingeschakeld wordt.

Laat kwetsbare, slecht geïsoleerde leidingen leeglopen en sluit ze af. Is de waterleiding toch bevroren? Gebruik een föhn of een warme doek.

Watermeter toch bevroren?

Als de watermeter niet goed geïsoleerd is, bestaat er een kans dat deze bevriest. Als de watermeter bevroren is komt er geen water meer uit de kraan en gaat de meter lekken bij ontdooiing.

Komt er geen water uit de kraan? Draai dan ter controle eerst het aftapkraantje bij de hoofdkraan open. Deze zit bij de watermeter. Komt er wel water uit de aftapkraan, dan is het deel tot en met de hoofdkraan in orde en is de oorzaak een bevroren binnenleiding. U kunt in dit geval zelf de leiding ontdooien. Tip: sluit de hoofdkraan af, zodat er verdere waterschade kan worden voorkomen.

Komt er ook geen water uit de aftapkraan? Dan is ook de watermeter en/of de aanvoerende leiding bevroren. De watermeter moet dan zeer waarschijnlijk worden vervangen. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice via  050-3 688 688.

In de meeste huizen liggen de leidingen op vorstvrije plaatsen. Er zijn een paar kranen en leidingen waar dit niet voor geldt. Bijvoorbeeld de buitenkraan, of de leidingen in de garage of in de schuur. Deze leidingen moet u in een vorstperiode afzonderlijk kunnen aftappen, zodat er geen water meer in zit dat kan bevriezen.

De leidingen in uw huis zijn meestal ingedeeld in groepen. Elke groep kan worden afgesloten door de daarbij behorende stopkraan dicht te draaien. Draai eerst de stopkraan van de leidingen in de onverwarmde ruimte dicht. Zet nu het aftapkraantje dat hoort bij deze stopkraan en eventuele andere kranen in de onverwarmde ruimte open. en laat de leidingen volledig leeglopen. Sluit tenslotte het aftapkraantje en de waterkranen. Kunt u ze niet vinden? Raadpleeg dan de huiseigenaar of een installateur.

Om te voorkomen dat u in de winter voor verrassingen komt te staan, kunt u zo nu en dan uw hoofdkraan eens nakijken. Lekt de kraan niet? De kraan moet goed sluiten, omdat hiermee de gehele toevoer van water kan worden afgesloten. Als de leiding gesprongen of kapot gevroren is en de hoofdkraan werkt niet, blijft het water gewoon doorstromen.

Om te controleren of de kraan goed werkt draait u allereerst de hoofdkraan dicht. Draai vervolgens het aftapkraantje vlak bij de hoofdkraan open. Laat het water weg lopen. Als er na een tijdje geen water meer uit het aftapkraantje komt betekent dit dat de hoofdkraan goed sluit. Vergeet hierna niet het aftapkraantje weer dicht te draaien en de hoofdkraan te openen. Als u de hoofdkraan niet kunt vinden of sluit hij niet goed af, bel dan met met ons. We zijn tijdens kantooruren te bereiken via 050 368 86 88.

Als de watermeter zich bij de voordeur bevindt, zorg er dan voor dat de deur goed sluit. Laat geen raampjes openstaan in de buurt van de meter. Soms zit de watermeterput buiten de woning. Let er in dat geval op dat de bovendeksel en de deksel in de put goed sluiten. Dek eventueel de deksel in de put af met isoleermateriaal.

In flatgebouwen bevinden watermeters zich nogal eens in één ruimte. Als het vriest, moet deze ruimte ook zoveel mogelijk vorstvrij gehouden worden. Let er daarom op dat de toegangsdeur goed sluit en waarschuw de eigenaar of beheerder van het gebouw als dit niet zo is. In woningen van dit soort gebouwen is altijd een afsluitkraan en aftapkraantje aanwezig, meestal in een kast of in een toiletruimte. Kunt u ze niet vinden? Raadpleeg dan de huiseigenaar of een installateur.

Gaat u kort met vakantie? Zet de thermostaat van de verwarming dan nooit lager dan 10 graden Celsius. Laat alle radiatoren een beetje open staan. Doordat er op deze manier ‘warm’ water door de hele installatie wordt gepompt is de kans op bevroren radiatoren zeer klein.

Tap de leidingen in onverwarmde ruimten af en spoel toiletten door nadat u de watertoevoer hebt afgesloten en afgetapt. Strooi vervolgens een handvol zout in de hals van de toiletten, zodat ook dit water niet kan bevriezen. Onder normale omstandigheden is uw waterleiding nu goed beschermd.

Als u een lange tijd van huis weggaat en u de verwarming uit wilt zetten, dan kunt u het beste de gehele drinkwaterinstallatie afsluiten en aftappen. Omdat toch nog wat water in de watermeter, de hoofdkraan en toevoerleiding achterblijft, moet de ruimte waarin ze zich bevinden wel vorstvrij blijven.

Vergeet ook de andere toestellen niet, zoals de geiser, de boiler en natuurlijk de c.v.-installatie. Tap de geiser af volgens de voorschriften van de fabrikant. Als u die niet hebt, informeer er dan naar bij de eigenaar van de woning of bij een installateur. Schakel de boiler uit en doof de geiservlam, anders kunnen die apparaten beschadigd worden. U kunt uw installateur vragen om advies als u alle installaties wilt uitschakelen.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor alle leidingen binnenshuis inclusief de watermeter, dus ook voor eventuele schade hieraan. Niet alle inboedelverzekeringen dekken mogelijke schade. Bevriest uw waterleiding of watermeter om een of andere reden toch nog, dan is het prettig een verzekering te hebben die de schade dekt. Kijk op tijd na of dit het geval is.

Tijdens de vorstperiode ineens geen water meer? Dan is er wellicht sprake van een bevroren binnenleiding of een bevroren c.q. gescheurde watermeter? Ook als het weer dooit, kan het zijn dat er minder of geen water uit de kraan stroomt als gevolg hiervan. Wat te doen en wie bel je wanneer?? Hier een korte checklist.

Geen water door bevroren binnenleiding?
•Komt er geen water uit de kraan, draai dan ter controle eerst het aftapkraantje bij de hoofdkraan open. Deze zit bij de watermeter.
•Komt er wél water uit de aftapkraan, dan is het deel tot en met de hoofdkraan in orde en is de oorzaak van geen water (grote kans) een bevroren binnenleiding.
•In dat geval dient u contact op te nemen met een installateur of een loodgieter.

Geen water door bevroren / gescheurde watermeter?
•Komt er echter geen water uit de aftapkraan, dan is (ook) de watermeter en/of de aanvoerende leiding bevroren. Belt u dan met ons storingsnummer. Dit nummer kunt u ook bellen als de watermeter door de vorst al gescheurd is. De meter moet dan worden vervangen.

Erg vervelend zo’n onnodige kostenpost
De eigenaar/huurder is zelf verantwoordelijk voor alle leidingen binnenshuis inclusief de watermeter, en dus ook voor eventuele schade hieraan. Niet alle inboedelverzekeringen dekken mogelijke schade. Bevriest de waterleiding of watermeter om een of andere reden toch nog, dan is het prettig een verzekering te hebben die de schade dekt. Kijk daarom op tijd na of dit het geval is.

Als het na een periode van strenge vorst gaat dooien is het verstandig extra te letten op mogelijke waterlekken in huis. Controleer vooral onverwarmde vertrekken en vergeet de buitenkraan daarbij niet. Leidingen en kranen kunnen alsnog gaan lekken als deze zijn ontdooit. Vooral in niet bewoonde delen van huizen of huizen waarvan de bewoners met vakantie zijn, kan er onzichtbare schade zijn.

Om zeker te zijn dat u geen verborgen lekkage heeft in de drinkwaterinstallatie kunt u de watermeterstand voor het slapengaan opnemen. Herhaal dit ’s ochtends ook. Als er verbruik is zonder dat er een kraan heeft opengestaan, dan kan het zijn dat er ergens een verborgen lek is. Belt u dan met uw loodgieter of installateur.

Tips om schade zoveel mogelijk te voorkomen

  • Tip 1: Hou de watermeter in de gaten. Loopt die langzaam of snel terwijl er op dat moment nergens water wordt getapt? Dan kan er mogelijk een onzichtbaar lek zijn.
  • Tip 2: Luister heel scherp naar het geluid van ‘vallend’ water in de vorm van geruis of gedrup.
  • Tip 3: Heeft u een lekkage gevonden, sluit dan de hoofdkraan weer om verdere schade te voorkomen en bel een loodgieter of installateur.
  • Tip 4: Is er een kans dat water in elektrische apparaten is gekomen, trek dan de stekker eruit. Elektrische installaties waarin al water is gelekt mogen pas na grondige droging weer worden gebruikt en uitsluitend na controle door een elektricien.
  • Tip 5: Meld waterschade direct bij uw verzekeraar
  • Tip 6: Ziet u ergens buiten ineens water uit de grond komen? Bel dan Waterbedrijf Groningen via (050) 368 86 88.

Hoe voorkom ik dat mijn waterfilter/waterontharder bevriest in de winter
De belangrijkste oorzaak voor bevroren waterleidingen, watermeters en waterfilters/waterontharder is tocht. Dus zit uw waterfilter/waterontharder op een plek waar het niet verwarmd is en waar het bovendien tocht, is dat het eerste dat u kunt verbeteren. Zorg dat de ruimte zoveel mogelijk tochtvrij is. Dat kan door tochtstrippen aan te brengen en kieren en scheuren te dichten.

Kan een bevroren waterfilter/waterontharder de oorzaak zijn dat ik geen water heb?
Ook een bevroren waterfilter/waterontharder kan ervoor zorgen dat u geen watertoevoer hebt. Het is erg aan te raden bij de installatie van uw waterfilter/waterontharder te overleggen met de installateur wat de beste plaats is en daarbij ook na te denken of deze plaats in de winter met strenge vorst ook nog geschikt is. Wij kunnen in geval van bevriezing helaas niet helpen. Daarvoor kunt u zich het beste richten tot uw leverancier of installateur. Zij kunnen u verder helpen.

Het is erg koud en ik heb geen stromend water
Het vriest en er komt geen water uit de kraan. Is mijn waterleiding bevroren of kan het ook mijn waterfilter/waterontharder zijn? Soms is het niet direct duidelijk. Een bevroren waterfilter/waterontharder kan de oorzaak zijn dat er geen water uit de kraan komt.

Hoe kom ik er achter of mijn waterfilter/waterontharder bevroren is?
-zet de aftapkraan open die bij de watermeter zit
-komt daar water uit dan is de waterleiding niet bevroren maar de meter of het filter

Wat te doen bij een bevroren waterfilter/waterontharder
Een bevroren waterfilter/waterontharder is vervelend. We kunnen u echter geen tips geven over hoe u die zou kunnen ontdooien. Er zit elektronica in en dat betekent dat u bij uw installateur of leverancier moet informeren wat u het beste kunt doen. Zij kunnen u verder helpen.

Voor bevroren leidingen in huis kunt u niet ons bellen, maar hebt u een installateur nodig. U kunt ook zelf uw leiding ontdooien. Hierbij vindt u wat tips:

Leiding ontdooien
Verwarming door föhn of verfschroeier: verwarm het bevroren gedeelte van de buis met een haarföhn.
Als u erg voorzichtig en redelijk ervaren met klussen bent kunt u ook een verfschroeier gebruiken.
Na verloop van tijd moet de bevroren waterleiding vanzelf ontdooien.

Verwarming door doeken en heet water
Als het niet lukt om de verwarming op bovenstaande manier te ontdooien kunt u het ook met warme doeken proberen.
Wikkel de leiding om met de doeken en giet er heet water over heen. Let op voor uw handen en plaat een ruime emmer onder de leiding.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.