Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Tusschenwater onder water

Het gebied Tusschenwater bij De Groeve wordt vanaf vandaag onder water gezet. De klepstuw die het natuurgebied met de Hunze verbindt, is open gezet. Hierdoor kan het Hunze water langzaam het gebied instromen. Het duurt een paar weken voordat het gebied het gewenste waterniveau bereikt zal hebben.

Naar een natuurlijk Hunzedal

Tusschenwater is de afgelopen jaren opnieuw ingericht. Het is één van de laatste schakels naar een natuurlijk Hunzedal. Uniek aan dit deel van de Hunze is dat het niet alleen geschikt is gemaakt voor de berging van 1,3 miljoen m³ water, maar er wordt ook drinkwater gewonnen én er is ruimte voor de ontwikkeling van natuur.

Momenteel worden er de laatste werkzaamheden verricht. In maart zal het project officieel worden afgerond en wordt het beheer van het gebied overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap.

Tusschenwater voorbeeld van duurzame bescherming van terreinen en bronnen

De gebieden waar de drinkwaterbedrijven het water oppompen noemen we waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. Om deze plekken zo schoon mogelijk te houden gelden allerlei extra strenge regels. Bijvoorbeeld voor het gebruik van mest en onkruidbestrijdingsmiddelen. Je herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg waar waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied op staat. Deze gebieden worden ook gebruikt om overtollig regenwater te kunnen bergen, zoals bij extreme neerslag. Zo blijft het gebied natuurlijk in optima forma, want de flora en fauna gedijen hier heel goed bij en het zorgt dat onze waterwingebieden geliefde oorden zijn voor bijzondere planten en dieren. Oftewel, win-win-win!

Sommige van deze gebieden worden ook gebruikt om overtollig regenwater te kunnen bergen, zoals bij extreme neerslag. Dat betekent dat er goede afspraken gemaakt moeten worden tussen de verschillende gebruikers van een gebied: boeren, waterschap, natuurbeheer en waterbedrijf. Door samen de belangen te bundelen ontstaat een winwin situatie, zoals bij Tusschenwater in De Groeve.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.