Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Vier zoekgebieden voor mogelijk toekomstige waterwinning in Groningen 

De Provincie Groningen heeft vier gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk drinkwater gewonnen kan worden door Waterbedrijf Groningen. De gebieden zijn: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde. Deze gebieden bleken op basis van uitgebreid vooronderzoek het meest geschikt als potentiële waterwingebieden, oftewel Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). 

Aankomend jaar onderzoekt de provincie Groningen samen met het Waterbedrijf Groningen of de vier gebieden ook daadwerkelijk geschikt zijn als ASV’s. Dat moet eind 2023 duidelijk worden.

Met de aanwijzing kan aanvullend onderzoek plaatsvinden in de vier zoekgebieden. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken en onderzoeksvragen. De provincie Groningen en het waterbedrijf gaan per gebied de gevolgen van een drinkwaterwinning voor de omgeving in kaart brengen. Op basis van alle uitkomsten wijst de provincie Groningen naar verwachting in het voorjaar van 2024 de definitieve ASV-gebieden aan in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).  

Aanwijzing ASV-gebieden 

Als een gebied daadwerkelijk aangewezen wordt als potentieel waterwingebied (ASV), betekent dat nog niet dat er ook direct een drinkwaterwinning komt. Dat kan wel tien jaar duren. Het is zelfs mogelijk dat er nooit drinkwaterwinning gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de strategische voorraad niet ingezet hoeft te worden door waterbesparing of technologische ontwikkelingen. 

Drinkwater reserveren voor de toekomst

We voorzien dat er in de komende jaren extra drinkwater nodig om aan de groeiende vraag van inwoners en bedrijven te kunnen voldoen. De provincie is verantwoordelijk voor voldoende schone drinkwaterbronnen en wijst daarom, in goed overleg met het waterbedrijf, ASV’s aan om zo drinkwater te reserveren voor de toekomst. 

Meer informatie over de ASV-procedure en een uitgebreide Q&A is te vinden op de websites van Provincie Groningen.  

Het reserveren van ASV’s is onderdeel van de watertransitie om te zorgen voor genoeg drinkwater voor nu en later.