Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Watertransitie Groningen

Hoe zorgen we er samen voor dat betrouwbaar drinkwater de normaalste zaak van de wereld blijft? Dat we kunnen blijven genieten van en vertrouwen op al dat moois dat water ons geeft. In een tijd waarin ons klimaat verandert, onze bronnen om bescherming vragen, het watergebruik in Groningen toeneemt en steeds meer bedrijven zich hier (willen) vestigen. Alles bij elkaar vormt dit dan ook onze grootste uitdaging in de regio.

Via vijf routes

In samenwerking met onze deelnemingen, regionale organisaties zoals de provincies Groningen en Drenthe, gemeenten, waterschappen, andere waterbedrijven én met al onze klanten werken wij aan de Watertransitie Groningen. Hiermee willen we de drinkwatervoorziening in Groningen veilig stellen én actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar versterken. Om dat mogelijk te maken volgen we vijf routes om de vraag naar en het aanbod van water weer (meer) in balans te brengen:

Route 1: eigen waterhuishouding en bedrijfsvoering verder optimaliseren

Als we samen ‘buiten’ willen winnen, moeten we natuurlijk ‘binnen’ beginnen. Door zelf de daad bij het woord te voegen. Het snel acteren op lekkages blijft een speerpunt. Wij willen met behulp van data sneller en beter inzicht krijgen in onze eigen productie- en distributieprocessen. Hierdoor worden bijvoorbeeld lekkages nóg eerder ontdekt en onze reactietijd verkort. Ook willen we spoelwaterverliezen reduceren. Onze ambitie? Het terugdringen van verspilling van kostbaar water (NIRG) tot maximaal 6% (jaarlijks in de periode tot en met 2028).

Route 2: Bewust en zuinig watergebruik stimuleren bij consumenten

Water is om van te genieten. En dat kan op een verantwoorde wijze. Daarom gaan we door met bewustwordingscampagnes, het geven van praktische, laagdrempelige maar ook leuke waterbesparingstips en alternatieven, het delen van kennis met studenten, leerlingen, leerkrachten en ouders en het geven van gastlessen over drinkwater door onze eigen medewerkers. Bovenal zetten we in op onze ambitie om in 2028 vijf liter drinkwater per persoon per dag te besparen. Doen we dat allemaal, dan besparen we samen anderhalf miljoen kuub water per jaar! Eén geluk: Hemelwater opvangen in een regenton en gebruiken voor de tuin, de kraan niet laten stromen tijdens het tandenpoetsen of scheren, of dagelijks één minuut korter douchen helpt al een heel eind én is snel gedaan!

Route 3: waterbesparing bij (bestaande) zakelijke klanten realiseren

Voor veel van de ruim 30.000 Groningse bedrijven is water net zo belangrijk als energie of data. En de regionale, Groningse economie ontwikkelt zich door. Daardoor groeit de industriële watervraag en de vraag naar oplossingen ten aanzien van afvalwater(zuivering). Wij dragen daar graag aan bij. Voor veel productieprocessen is het echter niet noodzakelijk om kostbaar drinkwater te gebruiken. Daarom adviseren onze specialisten bedrijven over watergebruik en -hergebruik en streven wij ernaar de drinkwaterafzet aan zakelijke klanten niet verder te laten toenemen.

Route 4: alternatieve bronnen bieden aan nieuwe industriële klanten

Als regionaal geworteld bedrijf willen we actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken. Daarom bieden wij grootzakelijke klanten via onze industriewaterdochter North Water in plaats van drinkwater duurzame alternatieven aan.  Het is onze ambitie om de drinkwaterafzet aan zakelijke klanten niet verder te laten toenemen.

Route 5: voldoende bronnen voor drinkwater realiseren, nu en later

De voorgaande routes gaan vooral over het verminderen van het watergebruik. Dat alleen is echter niet voldoende; we moeten ook werken aan onze bronnen. Bijvoorbeeld door onze bestaande bronnen goed te beschermen, zodat we die kunnen blijven gebruiken. Bronbescherming, omgevingsmanagement, belangenbehartiging en samenwerken met andere regionale stakeholders blijven daarom belangrijk. Maar ook door samen met de provincies Groningen en Drenthe en andere regionale stakeholders de mogelijkheden te onderzoeken voor de uitbreiding van de vergunnings- en productiecapaciteit van bestaande winningen (korte termijn). En door te zoeken naar nieuwe wingebieden voor het duurzaam veilig stellen van de drinkwatervoorziening op lange termijn. We willen de operationele reserve (voorraad) in 2023 met 5% hebben verhoogd en in 2028 met 10%; dat is onze ambitie.

Meer lezen