Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Project Sellingen

Waterbedrijf Groningen renoveert de drinkwaterzuivering op pompstation Sellingen. Onderdeel van de renovatie is ook een nieuw filtergebouw. Daarmee kunnen we de capaciteit van de bestaande watervergunning volledig benutten.

Stijgende drinkwatervraag

Om iedereen in de toekomst van voldoende drinkwater te blijven voorzien, zetten we met diverse maatregelen in op “meer én minder water”. Dit is nodig omdat warme, droge zomers er enerzijds voor zorgen dat er minder drinkwater beschikbaar is. Terwijl aan de andere kant de vraag naar drinkwater juist stijgt. We zetten bijvoorbeeld in op ‘minder water’ door zelf als waterbedrijf zoveel mogelijk water te besparen. Ook adviseren we bedrijven en consumenten hoe ze zelf kunnen besparen en we bieden bedrijven alternatieven aan. Maar alleen inzetten op het verminderen van watergebruik is echter niet voldoende. We zetten daarom ook in op ‘meer water’ door de bestaande capaciteit van onze drinkwaterlocaties en waterwingebieden, waar mogelijk, uit te breiden. Zo ook op Sellingen.

Renovatie en verduurzaming

Waterbedrijf Groningen levert sinds 1970 vanaf drinkwaterlocatie Sellingen jaarlijks 2 miljoen kuub drinkwater aan haar klanten. Om ook in de toekomst alle klanten te kunnen blijven voorzien van voldoende schoon en betrouwbaar drinkwater ondergaat de drinkwaterlocatie binnenkort een flinke renovatie en verduurzaming.

Vergunningscapaciteit volledig benutten

In 2021 onderging eerst het hoofdgebouw van het Ir. A. Polstra pompstation in Sellingen een flinke renovatieslag. En nu valt de beurt aan de drinkwaterzuivering op deze locatie. Onderdeel van de renovatie is ook een nieuw filtergebouw. Daarmee kan Waterbedrijf Groningen de capaciteit van de bestaande watervergunning straks volledig benutten.

De drinkwaterlocatie Sellingen heeft sinds jaar en dag een vergunningscapaciteit van 3,5 miljoen kuub grondwater per jaar. De productiecapaciteit is op dit moment echter 2 miljoen kuub. We willen de drinkwaterzuivering in Sellingen nu zodanig renoveren en vernieuwen dat de locatie weer lange tijd mee kan en we tegelijk de productiecapaciteit uitbreiden naar 3,5 miljoen kuub per jaar. Daarmee kunnen we de volledige watervergunning (vergunningscapaciteit) van deze drinkwaterlocatie ook daadwerkelijk benutten. Verder worden de bestaande reinwateropslagtanks en waterwinputten gerenoveerd en worden er diverse verduurzamingen doorgevoerd zoals het afvangen van methaan uit het water en het hergebruik van spoelwater. Eind 2026 moet aan de Bovendiepsterweg kortom weer een compleet gerenoveerde en vernieuwde drinkwaterlocatie staan.

In 2023 werden er een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd over dit project.

Meer lezen

Op 31 mei 2023 stond in Kanaalstreek een uitgebreid artikel over het project Selllingen en de informatiebijeenkomst. Kanaalstreek is een huis-aan-huis nieuwsblad in de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en deels in Aa en Hunze en Westerwolde.