Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Is het gebruik van een onthardingsapparaat tegen kalkaanslag nodig?

Hard water veroorzaakt vooral bij het verwarmen van water kalkafzetting. Hard water (meer dan 18 dH) komt in Nederland niet voor. Dit komt omdat de drinkwaterbedrijven het water hiertoe vrijwel overal centraal ontharden. In Nederland ligt de hardheid van het leidingwater rond 8° dH. Dit wil zeggen ‘zacht tot gemiddeld hard’. dH betekent Duitse Hardheid en is een maat voor de hardheid van water. In het Drinkwaterbesluit is vastgelegd dat waterbedrijven drinkwater niet lager mogen ontharden dan 5,6° dH.

Omdat bij een hardheid van 5,6 tot 12,5 dH nog steeds kalkaanslag kan optreden, kun je zelf een onthardingsapparaat laten installeren (laat dit wel doen door een erkend installateur) om kalkaanslag tegen te gaan. Deze ontharders verwijderen kalk namelijk veelal volledig. Hierbij willen we wel wijzen op een aantal mogelijke risico’s bij het gebruik van een dergelijk apparaat.

Hoe hard is mijn water?

Advies bij aanschaf en gebruik van een waterontharder

Elke bewerking van kraanwater kan risico’s opleveren. Indien je gebruik maakt van een waterontharder kan bacteriegroei ontstaan die de waterkwaliteit (geur en smaak) negatief kan beïnvloeden. Door goed onderhoud en beheer kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen. Houd daarom rekening met:

  • Goed onderhoud en beheer van de waterontharders: denk bijvoorbeeld aan het reinigen of vervangen van filters om groei van bacteriën tegen te gaan of het (tijdig) regenereren van de kunsthars bij een installatie op basis van ionenwisseling. Volg hierin altijd de instructies van de leverancier.
  • Door het installeren van een onthardingsinstallatie wordt de directe watertoevoer naar de tappunten (kranen / douche) onderbroken. Daarnaast wordt een ionenwisselaar gespoeld met zout/pekelwater. Door onjuist gebruik of onvoldoende beheer en onderhoud kunnen beide aspecten de drinkwaterkwaliteit nadelig beïnvloeden.
  • Aansluitvoorwaarden. Via deze link Waterwerkbladen – InfoDWI vind je de technische (aansluit)voorwaarden van een ontharder. Deze aansluitvoorwaarden zijn opgesteld door een commissie die is vertegenwoordigd door de 10 samenwerkende drinkwaterbedrijven met Kiwa (certificering). Hierin vind je verschillende vereisten waar je aan moet voldoen bij het (laten) installeren van een ontharder. Denk daarbij aan het aanbrengen van een terugstroombeveiliging, een controleerbare keerklep, het kunnen aantonen van een kwaliteitsverklaring, etc.