Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Controle drinkwaterinstallaties

Dagelijks leveren wij drinkwater van een goede kwaliteit aan bedrijven en huishoudens. Tot aan de voordeur is die kwaliteit onze verantwoordelijkheid.

Voldoen aan regelgeving

Volgens de Drinkwaterwet (artikel 30) ben je zelf verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de binneninstallatie en de drinkwaterkwaliteit daarvan. Omdat het van belang is dat de kwaliteit van drinkwaterinstallaties voldoen aan de wettelijke eisen, is het onze taak en plicht (zie drinkwaterwet artikel 24) te controleren of drinkwaterinstallaties bij onze klanten voldoen aan de huidige regelgeving.

Risicoklasses

De drinkwaterinstallatie wordt ingedeeld in de risicoklasse ‘beperkt’, ‘verhoogd’ of ‘sterk verhoogd risico’. De risicoklasse is afhankelijk van de gebruikte apparatuur en/of soort gebruik, bijvoorbeeld als er zorg of logies wordt verleend. De drinkwaterinstallatie wordt, afhankelijk van het risiconiveau, regelmatig geïnspecteerd door inspecteurs van Waterbedrijf Groningen op het voldoen aan de technische eisen en mogelijke bacteriegroei zoals bijvoorbeeld legionella. Op www.infodwi.nl is alles te lezen over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties.

Legionella

Preventie van legionella is één van de speerpunten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, voormalig VROM). Daarom wijst ILT regelmatig bepaalde categorieën bedrijven aan die met voorrang geïnspecteerd moeten worden.

Veelgestelde vragen

 • Slechts onder bepaalde omstandigheden kunnen legionellabacteriën gevaar opleveren. De watertemperatuur moet tussen 25 en 50 graden Celsius zijn (vanaf 20 graden Celsius kan al langzame uitgroei plaatsvinden).
  Bovendien moeten de bacteriën ook nog eens de kans krijgen zich te vermeerderen in slijmlaagjes aan de binnenkant van leidingen of in het bezinksel op de bodem van leidingen en reservoirs. Dit is vooral in langdurig stilstaand water het geval.
  Besmetting is alleen mogelijk als het besmette water wordt verneveld en de hele kleine waterdruppeltjes worden ingeademd. Verneveling van water vindt plaats bij huishoudelijk gebruik van leidingwater (zoals douchen), maar ook in whirlpools, bij bepaalde bedrijfsmatige processen, bij sommige vormen van luchtbehandeling (airconditioning) en bij koeltorens.

 • Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking.
  Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (aerosolen). De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook van het drinken van met legionella besmet water krijgt men geen veteranenziekte.

 • Als eigenaar ben je zélf verantwoordelijk voor een deugdelijke leidingwaterinstallatie en dat de installatie geen gevaar oplevert voor een mogelijke verontreiniging van het drinkwater. Om dit te voorkomen moet een leidinginstallatie altijd voldoen aan bepaalde eisen. Zie hiervoor de website van KIWA. Ben je geen eigenaar van een pand en maak je je zorgen over een eventuele legionellabesmetting? Neem dan contact op met de eigenaar van het pand.

  Maken ook anderen gebruik van de installatie?

  Dan heb je een collectieve leidingwaterinstallatie en ben je verplicht maatregelen te nemen om onder andere legionellabesmetting tegen te gaan. Zie ook http://www.infodwi.nl/.