Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Groningers gebruiken fors meer water dan ze denken

Inwoners van de provincie Groningen gebruiken per dag 115 liter water, terwijl ze in de veronderstelling zijn dat ze 65 liter water per dag gebruiken.

Inwoners van de provincie Groningen gebruiken per dag 115 liter water, terwijl ze in de veronderstelling zijn dat ze 65 liter water per dag gebruiken. Dit is gebleken uit een landelijk onderzoek.* Vandaag is Waterbedrijf Groningen de publiekscampagne ‘Zuinig op ons water’ gestart om Groningers bewust te maken van hun waterverbruik. “Om in de toekomst voldoende water te kunnen garanderen , willen we nu graag in actie komen”, aldus directeur Riksta Zwart.

In Groningen stijgt de watervraag. Sinds 2010 is het gebruik gestegen van 112 naar 115 liter per dag. Naar verwachting stijgt dit naar 140 liter in 2050. Ook de watervraag van de zakelijke klanten stijgt. Daar staat tegenover dat langdurige perioden van droogte, zoals in 2018, waarschijnlijk vaker voor zullen komen. Alle redenen voor Waterbedrijf Groningen om in te zetten op waterbesparing en hier een campagne voor te ontwikkelen.

“Water is niet duur, maar wel kostbaar”

“Dat hier altijd maar water uit de kraan komt, is geen vanzelfsprekendheid, aldus directeur Riksta Zwart van Waterbedrijf Groningen. “Wij zijn er trots op dat we elke dag voldoende en betrouwbaar water  leveren aan iedereen die het nodig heeft, maar roepen wel op om bewust met drinkwater om te gaan. Want water is misschien niet duur, het is wel kostbaar. Om te kunnen garanderen dat we in de toekomst voldoende (drink)water hebben, willen we nu in actie komen. En water besparen kan al op eenvoudige wijze.”

70 liter douchen: dat kan minder

Groningers gebruiken circa 115 liter water per dag. Gemiddeld wordt er zo’n vijf keer per week 8,3 minuten gedoucht. Tijdens een douchebeurt wordt 70 liter schoon drinkwater verbruikt. Een kwartier tuinsproeien kost 100 liter water en dagelijks wordt per persoon 20 liter water verbruikt om het toilet door te spoelen. Op eenvoudige wijze kan hierop bespaard worden. Uit het onderzoek blijkt dat mensen daartoe best bereid zijn, maar dat ze graag geadviseerd willen worden op welke manier dat kan.

Lancering campagne “Zuinig op ons water”

Met de campagne ‘Zuinig op ons water’ roept Waterbedrijf Groningen iedereen op om meer bewust met water om te gaan en geeft daarbij praktische tips. Twee minuten minder lang douchen, een regenton in de tuin en een bespaarknop op een toilet zijn toepassingen waarmee Groningers op makkelijke wijze kunnen bijdragen aan een toekomst met voldoende drinkwater voor iedereen.

Douchecoach

De campagne wordt op 18 april officieel afgetrapt op de Grote Markt in Groningen. Onder het motto ‘Dat kan minder’ delen medewerkers van het waterbedrijf tussen 12.00 en 13.00 gratis douchecoaches uit aan voorbijgangers. Inwoners uit de provincie Groningen kunnen hier een gratis douchcoach ophalen.

Bekijk voor de bespaartips op onze pagina ‘zuinig op ons water’

  • Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens onder ruim 2200 mensen