Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Onderzoek in ’t Hebrecht naar mogelijkheden waterwinning

In 't Hebrecht, Vlagtwedde, wordt sinds oktober een boring uitgevoerd om nieuwe drinkwaterbronnen te vinden in de provincie Groningen. Samen met Waterbedrijf Groningen onderzoekt de provincie of het gebied geschikt is als drinkwaterreserveringsgebied. Het onderzoek duurt zeven weken en wordt door ingenieursbureau Wiertsema & Partners uitgevoerd.

De boring is een belangrijke stap in de zoektocht naar Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) voor toekomstige grondwaterwinning. In december 2022 wees de provincie vier potentiële zoekgebieden aan. In ’t Hebrecht wordt nu aanvullend grond- en bodemonderzoek uitgevoerd met de boring. In de overige zoekgebieden is fysiek onderzoek niet nodig, omdat er al voldoende gegevens beschikbaar zijn over de bodem en het grondwater.

 

Is 't Hebrecht geschikt als drinkwaterreserveringsgebied?

Het grond- en bodemonderzoek in ’t Hebrecht levert belangrijke informatie over de ondergrond en grondwaterkwaliteit. Met een speciale boormachine worden grondmonsters genomen tot op een diepte van circa 150 meter. Ook worden er peilbuizen op verschillende dieptes geplaatst om de waterkwaliteit en grondwaterstanden te meten. Omdat deze gegevens in de loop van de tijd kunnen variëren, blijven de peilbuizen langere tijd in de grond zitten.

De achtergronden van de zoektocht naar ASV’s en het concrete grond- en bodemonderzoek in ’t Hebrecht werden vrijdag 17 november uitgebreid toegelicht aan de pers en omwonenden door de provincie Groningen. En ingenieursbureau Wiertsema & Partners vertelde meer over het unieke karakter van de boring, de werkwijze en toonde de diverse grondmonsters van de boring tot dusver. Deze worden per meter verzameld in grondmonsterkisten en worden straks allemaal in hun geotechnisch laboratorium gedetailleerd onderzocht en beschreven.

Grond en bodemonderzoek tot circa 150 meter diepte

Ingenieursbureau Wiertsema & Partners vertelde de belangstellenden meer over het unieke karakter van de boring, hoe alles in z’n werk gaat en toonde ook de verschillende grondmonsters die per meter in de verschillende grondmonster-kisten worden verwerkt. Tijdens de boorwerkzaamheden wordt de gehele bodemopbouw ongeroerd bemonsterd en alle grondmonsters worden in hun geotechnisch laboratorium gedetailleerd onderzocht en beschreven.

Zoektocht naar ASV's

Of ‘t Hebrecht geschikt is als drinkwaterreserveringsgebied is onderdeel van de bredere zoektocht naar ASV’s in totaal vier gebieden: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde. Eind 2023 start de provincie een plan-m.e.r. procedure. Het aanwijzen van een gebied als potentieel waterwingebied (ASV) betekent nog niet dat er direct drinkwaterwinning zal plaatsvinden; dit kan tot wel tien jaar duren. Het is zelfs mogelijk dat er nooit drinkwaterwinning plaatsvindt, bijvoorbeeld vanwege waterbesparing of technologische ontwikkelingen. Waterbedrijf Groningen moedigt, naast de zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen, ook bedrijven en inwoners aan om zuinig om te gaan met drinkwater en zoekt naar alternatieven voor industrieel gebruik.

Meer informatie hierover is te vinden op: Watertransitie Groningen

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief. U kunt zich ook aanmelden via Mijn waterbedrijf.