Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Tarieven 2023 door aandeelhouders vastgesteld

Donderdag 24 november heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) de drinkwatertarieven voor 2023 goedgekeurd.

Donderdag 24 november heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) de drinkwatertarieven voor 2023 goedgekeurd.

Bij een gemiddeld verbruik van 100.000 liter per jaar (100 m³), betalen klanten in 2023 zo’n € 2,09 per 1.000 liter (dit is inclusief vastrecht en belastingen*). Dit was in 2022 € 1,78 per 1.000 liter. De tariefstijging is nodig om te kunnen blijven investeren in de drinkwatervoorziening voor de toekomst.

Investeren in de toekomst

De vanzelfsprekendheid waarmee we in Nederland de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de waterbedrijven voor staan. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. Ook in Groningen. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt hoe urgent die investeringen zijn.

Hoe wordt ons tarief bepaald?

Het tarief voor drinkwater wordt bepaald door de kosten die Waterbedrijf Groningen moet maken voor de winning, zuivering en distributie van drinkwater en ondersteunende diensten. Wij pompen het water op, zorgen ervoor dat het van uitstekende kwaliteit is, transporteren het naar onze klanten en zorgen voor de jaarafrekening en facturatie. Daarbij houden we de tarieven voor het drinkwater zo laag en stabiel mogelijk. Dat zijn we ook wettelijk verplicht.

Jaarlijks (eind november) worden de drinkwatertarieven aan onze aandeelhouders voorgelegd. De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de ACM (Autoriteit Consument en Markt‎ ) houden daarnaast toezicht op de tarieven van alle waterbedrijven.

Tarieven 2023

Voor klanten met een watermeter wordt het vastrecht in 2023 € 67,28 per jaar exclusief belasting. Dit was in 2022 € 56,06. De prijs per 1.000 liter (1 m³) drinkwater wordt in 2023 € 0,860 exclusief belasting. Dit was in 2022 € 0,717. Klanten zonder watermeter gaan in 2023 per verbruiksadres € 148,12 per jaar betalen, inclusief vastrecht, maar exclusief belasting. Dit was in 2022 € 123,46.

Kijk hier voor het rekenvoorbeeld (inclusief belastingen) bij een verbruik van 100 m³.

Wij adviseren klanten die hulp nodig hebben bij het betalen van hun drinkwaterrekening om snel contact op te nemen, zodat er een oplossing gevonden kan worden en er geen achterstanden ontstaan.

Watertransitie Groningen: Water voor nu en later

Waterbedrijf Groningen zet via verschillende routes vol in op ‘Watertransitie Groningen’. Een uitgebreide routekaart met als belangrijkste doel het duurzaam veilig stellen van de drinkwatervoorziening in Groningen én het actief bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar versterken.

Veelgestelde vragen

  • Zoals ieder drinkwaterbedrijf berekent Waterbedrijf Groningen voor aanvang van een nieuw kalenderjaar de tarieven voor het volgende jaar. Dit gebeurt volgens de eisen die staan voorgeschreven in de Drinkwaterwet. Zo moeten de tarieven kostendekkend en transparant zijn en mogen ze niet discrimineren. Ook zijn wij als drinkwaterbedrijf gebonden aan een specifieke financiële limiet, die iedere twee jaar door de minister van Infrastructuur & Waterstaat (daarbij geadviseerd door de Autoriteit Consument en Markt) wordt vastgesteld. Als het resultaat van een drinkwaterbedrijf hoger uitvalt dan deze limiet, moeten wij dit door middel van een tariefcorrectie teruggeven aan onze klanten. De voorgestelde nieuwe tarieven worden ieder jaar ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA, bestaande uit de provincie Groningen en alle gemeenten in de provincie Groningen, stelt de tarievenregeling vast.

  • Om te zorgen dat er ook in de toekomst schoon en betrouwbaar drinkwater is, zijn investeringen in de kwaliteit en kwantiteit van onze bronnen en ons leidingnet noodzakelijk. Het drinkwater in Nederland behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden, tegen een zeer betaalbare prijs. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee wij als Nederlanders de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. Om de nodige extra investeringen in de komende jaren te kunnen financieren moeten de drinkwaterbedrijven voldoende inkomsten genereren.

  • Door slimmer om te gaan met drinkwater kunnen we water en dus ook kosten besparen. Simpele voorbeelden zijn minder lang douchen, een regenton in de tuin en regenwater gebruiken voor de planten, wat vaker veilig zwemmen in een natuurgebied in plaats van een zwembadje in de tuin.

  • Wij adviseren klanten die hulp nodig hebben bij het betalen van hun drinkwaterrekening om snel contact op te nemen, zodat er een oplossing gevonden kan worden en er geen nieuwe achterstanden ontstaan.