Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Bestuur

Waterbedrijf Groningen wordt bestuurd door de directie, die bestaat uit één statutair bestuurder. De directie is eindverantwoordelijk voor het beleid, legt verantwoording af aan de AvA en RvC en voert het overleg met de Ondernemingsraad. De directie wordt hierbij ondersteund door een adjunct-directeur en het managementteam.

Aandeelhouders

Waterbedrijf Groningen is een naamloze vennootschap (N.V.) waarvan de provincie Groningen en Groningse gemeenten de aandeelhouders zijn.

Bestuur

Sinds 1 augustus 2014 is mr. Riksta A.M. Zwart Directeur-Bestuurder van Waterbedrijf Groningen N.V.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken en adviseert de bestuurder van Waterbedrijf Groningen. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. H. Beerda
  Voorzitter (lid Remuneratiecommissie)
 • Dhr. G.J.W. Euverink
  Vice voorzitter/secretaris (lid Business commissie)
 • Mw. L.A.M. Kompier
  lid (voorzitter Remuneratiecommissie)
 • Dhr. M.T. Gijsbertsen
  lid (voorzitter Business commissie)
 • Mw. P.F. Hu – Knot
  lid (voorzitter Audit commissie)
 • Dhr. N.D. Smit
  lid (lid Audit commissie)

Alle leden zijn door de aandeelhouders benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen, waarbij mevrouw Hu – Knot en de heer Beerda zijn aanbevolen door de Ondernemingsraad. Alleen de heer Gijsbertsen is op basis van zijn recht, zoals opgenomen in de statuten, voorgedragen door het College van B&W van de gemeente Groningen.

Jaarverslag 2023

Op donderdag 4 juli 2024 hebben de aandeelhouders van Waterbedrijf Groningen het jaarverslag 2023 vastgesteld. Het jaarverslag, getiteld ‘Jij, Wij, Water’ onderstreept dat de beschikbaarheid van betrouwbaar drinkwater, nu en in de toekomst, een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Meer lezen

De Corporate Governance Code is een gedragscode voor bedrijven om goed ondernemerschap en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht te regelen.

Voorwaarden, regelingen, jaarverslagen en andere publicaties