Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Corporate Governance

De Corporate Governance Code is een gedragscode voor bedrijven om goed ondernemerschap en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht te regelen.

Toezicht

Onder goed ondernemerschap wordt verstaan integer en transparant handelen door het bestuur en een goed toezicht hierop door de Raad van Commissarissen. Aanleiding voor het opstellen van deze code waren onder andere de beurs- en boekhoudschandalen in het verleden.

'Pas toe of leg uit'

Hoewel de Corporate Governance Code is opgesteld voor beursgenoteerde vennootschappen, hecht Waterbedrijf Groningen er ook grote betekenis aan, omdat begrippen als transparantie en integriteit centraal staan in de code. Dit past goed bij onze maatschappelijke functie. Daarom wil Waterbedrijf Groningen de principes en de daaruit voortvloeiende gedragsregels ook aan zichzelf opleggen. Uiteraard wel aangepast aan de aard van ons bedrijf. De code gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’.

Meer lezen

Aandeelhouders en Raad van Commissarissen

Onze voorwaarden, regelingen, jaarverslagen en andere publicaties.