Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Project Eexterveen WMD/WBG


WMD Drinkwater en Waterbedrijf Groningen werken aan een plan om in de omgeving Eexterveen een nieuwe koppeling tussen beide leidingnetten te maken. Daarmee werken we samen aan een betrouwbare drinkwatervoorziening in beide provincies.

Samen werken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening

WMD Drinkwater en Waterbedrijf Groningen streven naar een duurzame drinkwatervoorziening. We werken al jaren samen aan het toekomstbestendig maken van de drinkwatervoorziening in beide provincies. Dit doen we onder andere door het verbinden van beide leidingnetten. Hierdoor zijn we in staat om elkaar zowel structureel als bij noodsituaties te ondersteunen bij de drinkwaterlevering.

Op dit moment werken we samen aan een plan om een nieuwe, extra koppeling te realiseren. Het plan omvat de ontwikkeling van een nieuw distributiepompstation (DPS) en een koppelleiding bij Eexterveen. Een DPS is een centraal punt waar drinkwater kan worden opgeslagen en van waaruit het water onder voldoende druk via het leidingnet geleverd kan worden aan alle klanten. Het nieuwe DPS en koppelleiding in de omgeving Eexterveen draagt bij aan betrouwbare de drinkwatervoorziening en een goede waterverdeling van WMD Drinkwater en Waterbedrijf Groningen.

Nieuwe DPS en koppeling leidingnet in omgeving Eexterveen

Na zorgvuldig onderzoek is een locatie tussen Eexterveen en het Grevelingskanaal gekozen als ideale plek voor het nieuwe DPS en de koppelleiding. Hier komen de waterleidingen van beide bedrijven dicht bij elkaar samen, waardoor een efficiënte en effectieve distributie van drinkwater mogelijk wordt. Door het DPS binnen dit gebied te plaatsen, kunnen we de drinkwaterdistributie optimaal reguleren en ervoor zorgen dat de juiste hoeveelheid water op het juiste moment en met de juiste druk wordt geleverd.

Informatiebijeenkomst op 16 mei in Eexterveen

Dergelijke plannen kennen een lange doorlooptijd en diverse fases: van een eerste oriëntatie op de (on)mogelijkheden tot het uitvoeren van diverse (voor)onderzoeken. Op basis van alle voorbereidingen tot dusver willen beide waterbedrijven het conceptplan nu verder gaan uitwerken om te komen tot realisatie. Om het conceptplan nader toe te lichten organiseren WMD Drinkwater en Waterbedrijf Groningen een informatiebijeenkomst op donderdag 16 mei, 19.30 uur in dorpshuis ’t Klein Genoegen, Dorpsstraat 41, Eexterveen.

Tijdens deze bijeenkomst worden de achtergronden toegelicht, welke stappen en onderzoeken tot dusver zijn gedaan en welke stappen er nog volgen. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Omwonenden in Eexterveen en Eexterveenschekanaal worden hiervoor per brief uitgenodigd. De presentatie incl. verslag van deze avond wordt binnenkort hier online gedeeld.

Update | 07/06/2024 | Verslag van de bijeenkomst

Op donderdagavond 16 mei hielden WMD en Waterbedrijf Groningen een informatieavond over project Eexterveen in ’t Klein Genoegen in Eexterveen. In een transparante en open sfeer werd toelichting gegeven op het project aan de ruim veertig mensen die op de uitnodiging waren afgekomen. Vanuit een actieve belangstelling en betrokkenheid was er volop aandacht voor de ontwikkelingen en het project. Zowel tussendoor als na afloop werden er verdiepende vragen gesteld en/of aandachtspunten aangekaart.

Verslag van de bijeenkomst mei 2024
De presentatie staat hier en in het verslag staat de toelichting op de presentatie en de vragen/aandachtspunten met antwoorden zoals dit alles is behandeld tijdens de informatiebijeenkomst.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het project Eexterveen? Dan kunt u dit telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Zie hiervoor Reactieformulier project Eexterveen