Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

‘Duurzaamheid gaat over veel meer dan alleen zonnepanelen’

Harmke Bol is een klein half jaar geleden begonnen als duurzaamheidsadviseur bij Waterbedrijf Groningen. Haar opdracht? Onze organisatie verder verduurzamen en toekomstbestendig maken. Dit doet zij met veel enthousiasme en energie. Ontdek in dit interview met Harmke dat duurzaamheid veel verder gaat dan alleen zonnepanelen en een ID-buzzz. En hoe zij het werken bij Waterbedrijf Groningen ervaart.

Harmke haar rol is nieuw binnen onze organisatie. Hoe zit dat? Harmke: “toen ik begon in mijn nieuwe functie zag ik al gelijk dat er binnen Waterbedrijf Groningen al heel veel actie is op het gebied van duurzaamheid. Hier probeer ik zoveel mogelijk samenhang in aan te brengen. En die focus is nodig, want we staan met elkaar voor een serieuze uitdaging.”

Vertel?

“Zoals we allemaal weten, leiden veranderingen in het klimaat tot opwarming van de aarde. In het Akkoord van Parijs hebben landen, waaronder Nederland, met elkaar afgesproken deze opwarming tot 1,5 graad te beperken. Dit kunnen we met elkaar doen door emissies (schadelijke stoffen in de lucht) zoveel mogelijk te beperken en liever nog: te voorkomen. Ook Waterbedrijf Groningen moet en wil daarin haar steentje bijdragen door onze CO2 uitstoot zoveel als mogelijk te minimaliseren.”

Het goede voorbeeld geven

En ja: wij vragen zelf natuurlijk ook veel van onze (zakelijke) klanten met Watertransitie Groningen. Harmke: “we vinden het belangrijk om zelf ons duurzaamheidsverhaal goed op orde te hebben. Zodat als bedrijven vragen: ‘wat doen jullie zelf dan?’ we hier een helder antwoord op kunnen geven.”

130.000 bomen

Onze uitdaging is helder: voor 2030 moet onze CO2 uitstoot gereduceerd zijn met 60%. Harmke: “dit betekent voor ons een reductie van 2600 ton CO2, wat gelijk staat aan 130.000 bomen per jaar: dat is een flink bos te noemen!”

Hoe willen we dat gaan doen?

  1. De grootste slag die we kunnen slaan om onze uitstoot te verminderen, zit hem in het methaan dat wij uitstoten bij de waterzuivering van grondwater. Methaan is een gas dat tijdens ons zuiveringsproces vrijkomt en vervolgens de lucht in gaat. Wij werken momenteel in Nietap en Sellingen aan het opvangen van methaan, wat we dan omzetten in CO2. CO2 is namelijk veel minder vervuilend dan methaan. Dit willen we in 2030 gerealiseerd hebben.
  2. Wat we eerder al hebben gedaan: alle energie die we hebben, groen inkopen. Dit heeft al zo’n 20% reductie opgeleverd in zowel onze kantoren als in onze productie.
  3. We willen al onze panden aardgasvrij maken voor 2030. Dit is goed te doen: onze panden zijn al goed geïsoleerd en we kunnen hiervoor gebruik maken van technieken zoals warmtepompen.
  4. Waterbedrijf Groningen krijgt een nieuw mobiliteitsbeleid waarin we het reizen naar en voor onze organisatie verduurzamen. Personenauto’s zijn hierin wat makkelijker dan monteursbussen, omdat elektrische accu’s in monteursbussen nog niet altijd voldoen en monteurs natuurlijk snel ter plaatse moeten zijn bij een crisis. Voor nu hebben we een tussenoplossing bedacht: monteurs tanken voortaan HVO100. Dit is een biodiesel dat gemaakt wordt van hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld van plantenresten. Het zorgt voor 90% minder uitstoot. Personenauto’s worden zoveel mogelijk elektrisch en we moedigen collega’s aan om met het OV te reizen. 

Ook het woon-werk verkeer kan impact maken. Zo kun je bij ons met een renteloze lening een elektrische fiets kunt aanschaffen. En is je fietsvergoeding bovendien hoger dan de vergoeding wanneer je met de auto komt.”

Deze opgave is zo groot en wij zijn maar een klein bedrijf. Hebben onze inspanningen zin?

Harmke: “Ja! Alle beetjes helpen. Als iedereen blijft wachten, gebeurt er niets. Het is aan iedereen zelf om in de spiegel te kijken. Thuis, maar dus ook binnen ons bedrijf.”

Toekomstbestendig

Goed om te weten: we hebben nu een concreet plan voor 2030, maar moeten in 2050 op 0 uitstoot zitten. Harmke: “we zijn dus nu al druk bezig met lange termijn plannen. We weten nog niet alles, dus we doen veel onderzoek, bijvoorbeeld naar chemicaliën. Sommigen zijn best vervuilend en dus zoeken we naar alternatieven. Of naar alternatieve zuivering.

Tegelijkertijd kijken we ook met een vooruitziende blik naar het veranderende klimaat. Dit noem je Klimaatadaptatie. Een goed voorbeeld hiervan: het is veel vaker, veel langer warm. We merken dat ons water bij Lauwersoog daarom soms best wat opwarmt, dit kan in de toekomst zorgen voor bacteriegroei en dat is niet goed voor de waterkwaliteit. We gaan daarom nu al het bassin wit verven zodat het minder warm wordt.

En tot slot: 2050 is nog ver weg, maar we zien nu al dat de EU die doelstelling zelfs wel wat naar voren wil halen. Het is blijkbaar nodig!”

Voldoening

Harmke is de hele dag bezig met (de gevolgen van) klimaatverandering. Maakt dat haar niet eens angstig of ongerust? Harmke: “integendeel, ik krijg er juist energie van! Ik mag elke dag naar m’n werk gaan om er iets aan te doen. Het lukt misschien nu nog niet altijd op de meest duurzame manier, maar door vragen te stellen zet ik mensen aan het denken. Het geeft me veel voldoening!”