Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Water besparen? Doe een waterscan

Voor veel productieprocessen is het niet noodzakelijk om kostbaar drinkwater te gebruiken. Wilt u weten wat de mogelijkheden tot waterbesparing en -hergebruik zijn voor uw bedrijf? Door het uitvoeren van een waterscan geeft Waterbedrijf Groningen inzicht en advies.

Bewust omgaan met water

De beschikbaarheid van goed en voldoende drinkwater staat onder druk. Met Watertransitie Groningen werkt Waterbedrijf Groningen aan de hand van vijf routes aan het in balans brengen van vraag en aanbod. Één van die routes bestaat uit het onderzoeken van besparingen bij onze bestaande zakelijke klanten. Want voor veel van de ruim 30.000 Groningse bedrijven is water net zo belangrijk als energie of data. En de regionale, Groningse economie ontwikkelt zich door. Daardoor groeit de industriële watervraag en de vraag naar oplossingen ten aanzien van afvalwater(zuivering). Wij dragen daar graag aan bij.

Juiste kwaliteit water

Voor veel productieprocessen is het niet noodzakelijk om kostbaar drinkwater te gebruiken. Daarom adviseren onze specialisten via een waterscan bedrijven over watergebruik en -hergebruik en streven wij ernaar de drinkwaterafzet aan zakelijke klanten niet verder te laten toenemen.

Resultaat van de waterscan

Ons waterlaboratorium WLN voert namens Waterbedrijf Groningen de waterscan uit binnen uw bedrijf. Het resultaat is een overzicht van de omvang van de verschillende waterstromen in uw bedrijf van inname tot uitstroom. Hierin worden ook de kwaliteitseisen waaraan het water moet voldoen en de samenstellingen per procesonderdeel opgenomen. Op basis van dit overzicht geven wij inzicht in de mogelijkheden tot waterbesparing en hergebruik van water dat vrijkomt bij de verschillende processen binnen het bedrijf. Via onderstaand contactformulier kunt u een waterscan aanvragen.