Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe transportleiding Onnen – Ruischerbrug

Waterbedrijf Groningen start later dit jaar met de aanleg van een nieuwe transportleiding tussen drinkwaterlocatie Onnen en Ruischerbrug. Dit is cruciaal om ook in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen leveren aan de stad Groningen en het noorden van de provincie Groningen.

Wat gaan we doen?

Het grondwater in Onnen wordt met behulp van 48 winputten opgepompt en alle putten samen leveren een totaal van ongeveer 3000 kuub per uur. Dit drinkwater leveren vanuit het pompstation aan stad Groningen en het noordelijke en oostelijke deel van de provincie. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen wordt de huidige leiding (Ø 600 mm) vervangen door een nieuwe, stalen leiding (Ø 900 mm).

Een deel van de transportleiding loopt door het Natura2000-gebied Westerbroekstermadepolder. Om de natuur te beschermen, wordt een gestuurde boring uitgevoerd. Hierbij wordt een tunnel gemaakt onder het gebied door, waarin de drinkwaterleiding wordt aangebracht. Door deze werkwijze zijn er minder graafwerkzaamheden nodig. Desondanks blijft het een complexe uitvoering in een kwetsbaar natuurgebied, dat wordt gekenmerkt door (zeer) natte natuur.

Zorgvuldige voorbereidingen

In de aanloop naar de start van de werkzaamheden in september 2024, hebben we grondige voorbereidingen getroffen, waaronder grondonderzoek, onderzoek flora en fauna, en de ontwikkeling van een verkeersplan voor de aanvoer van materialen en materieel. Dit laatste is nodig omdat de aanvoer van onder andere de leidingmaterialen en het materieel voor het uitvoeren van de gestuurde boring zelf- ‘exceptioneel’ van aard is. Alle voorbereidingen inclusief ook de uitvoering zelf, stemmen we in nauwe samenwerking af met onder andere Het Groninger Landschap, de gemeente- en provincie Groningen en het waterschap.

Informatiebijeenkomsten Onnen en Westerbroek

Om het project nader toe te lichten organiseren we een informatiebijeenkomst in Onnen en in Westerbroek en geven dan ook een specifieke toelichting op de situatie, effecten en voorzorgsmaatregelen voor de omgeving Onnen (op 29 mei) en idem voor Westerbroek (op 05 juni). We gaan dan uitgebreid in op het project, inclusief de uitdagingen die het met zich meebrengt en de voorzorgsmaatregelen die wij (per deelgebied) treffen om het project zorgvuldig uit te voeren. Ook zullen wij meer informatie geven over de (concept) verkeersplannen die nodig zijn voor het transport van materialen en materieel. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen en eventuele aandachtspunten te delen.

Inwoners Onnen worden persoonlijk uitgenodigd voor de informatieavond op 29 mei in De Tiehoef in Onnen en omwonenden Westerbroek worden persoonlijk uitgenodigd voor de bijeenkomst op 5 juni in Aalmanshuus in Westerbroek. U kunt zich hieronder aanmelden door te kiezen voor het aanmeldformulier 29 mei Onnen of 5 juni Westerbroek.

Hier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst Onnen of Westerbroek

Bekijk hier de presentatie van de bijeenkomsten in De Tiehof Onnen

Bekijk hier de presentatie van de bijeenkomst in Westerbroek

Bekijk hier het verslag van de bijeenkomsten in Onnen

Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst in Westerbroek

Waarom is de nieuwe transportleiding nodig?

De huidige transportleiding, aangelegd in 1981, is kwetsbaar door zijn ligging in het natuurgebied en door het type constructie. In het geval van een lekkage is het erg lastig om deze te repareren vanwege het omliggende, doorgaans natte, natuurgebied. Een lekkage zal daarbij grote gevolgen hebben voor de leveringszekerheid van ons drinkwater, vanwege de cruciale functie van de transportleiding in de drinkwatervoorziening.

Omdat het repareren van de leiding meer impact zou hebben dan het vervangen ervan, is met Het Groninger Landschap en met de provincie Groningen de afspraak gemaakt om de leiding uit voorzorg te vervangen. De vervanging is dus zowel in het belang van de natuur als in het belang van de drinkwatervoorziening.

Leveringszekerheid

Het project heeft extra urgentie gekregen omdat we niet het risico willen lopen dat er een lekkage komt. Daarnaast is er meer druk komen te staan op de leveringszekerheid. Naast pompstation Onnen wordt er ook water geleverd vanuit ons pompstation De Punt. Bij dit pompstation hebben we ook te maken met oppervlaktewater uit de Drentsche Aa. Dat betekent dat er tijdens droge periodes minder water gezuiverd kan worden tot drinkwater. Een tekort aan water uit de Drentsche Aa wordt daarbij niet langer meer als een incident beschouwd, maar we verwachten dat dit in de toekomst structureel zal voorkomen. Daarom is het nodig dat met name pompstation Onnen beter in staat is pompstation De Punt te ondersteunen via de koppeling tussen stad en provincie bij Ruischerbrug. We gebruiken zodoende nu niet alleen een andere, sterkere type leiding qua materiaal (staal) en constructie, maar ook een grotere diameter (Ø900 i.p.v. Ø600 mm.) met een bijna driemaal hogere capaciteit. Om zo te blijven zorgen voor een toekomstbestendige drinkwaterinfrastructuur voor de stad en regio.

Heeft u vragen, klachten en/of opmerkingen over het project TL Onnen? Dan kunt u dit telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Zie hiervoor Reactieformulier project TL Onnen

 

 

Meer lezen

De Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder liggen in het stroomgebied van de Hunze, de rivier die ooit van Drenthe naar de Waddenzee stroomde.

Bij de aanleg van een nieuwe waterleiding maken we soms gebruik van een horizontaal gestuurde boring (HDD boring). Lees hier meer hoe de gestuurde boring stap voor stap wordt uitgevoerd incl. video-animatie