Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen

Dat er water uit de kraan komt lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het drinkwater van morgen vraagt vandaag al om extra maatregelen. Klimaatverandering waaronder ook de warme, droge zomers van de afgelopen jaren, zorgen ervoor dat er minder drinkwater beschikbaar is. Ondertussen stijgt de vraag naar drinkwater door bevolkingsgroei, economische groei en een stijgend waterverbruik per huishouden.

Zoektocht naar ASV-gebieden

Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende drinkwater is, zet Waterbedrijf Groningen in op de watertransitie. Naast een actieve inzet op bewust en zuinig drinkwatergebruik en het aanbieden van alternatieven voor de industrie, zoeken we naar uitbreiding van de huidige capaciteit en samen met de Provincie Groningen zoeken we naar mogelijke drinkwatergebieden voor de toekomst, ook wel Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) genoemd.

Wat zijn ASV-gebieden?

ASV’s zijn gebieden in Nederland die door de provincie worden aangewezen als mogelijke plek voor een drinkwaterwinning. Dit gaat om voorraden van grond- en oppervlaktewater die ingezet kunnen worden voor de drinkwaterproductie. Eenmaal aangewezen is het de taak van de provincie om deze gebieden ook te beschermen. De zoektocht naar ASV-gebieden doet de Provincie Groningen samen met onder andere Waterbedrijf Groningen.

Het aanwijzen van een gebied als ASV gaat overigens niet op stel en sprong, maar bestaat uit een langdurig proces en een veelvoud aan zorgvuldig onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bodemopbouw, de biodiversiteit en de beschikbaarheid van bronnen. Ook wordt gekeken of andere belangen, zoals die van de landbouw en natuur, op een slimme manier te combineren zijn met de drinkwatervoorziening.

Water voor later

Door nu te zoeken naar geschikte gebieden zorgen we ervoor dat er, ook in de toekomst, voldoende drinkwater is voor iedereen. Samen werken we aan ons drinkwater voor later. Hoe zo’n zoektocht in z’n werk gaat, wordt uitgelegd in onderstaande animatie.

Bekijk de animatievideo 'Samen werken we aan ons drinkwater voor later'

Watertransitie Groningen

Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende drinkwater is én blijft, zet Waterbedrijf Groningen met diverse maatregelen stevig in op “meer én minder water”. Via vijf routes werken we aan de Watertransitie Groningen. De zoektocht naar ASV-gebieden, samen met Provincie Groningen, is onderdeel van route vijf van Watertransitie Groningen.

Meer over de rol en verantwoordelijkheid van Provincie Groningen en op welke manier zij zich inzet om inwoners te beschermen tegen wateroverlast en overstromingen en te zorgen voor voldoende schoon water is te vinden op de website van de Provincie Groningen.

Meer lezen